Bản dự thảo

(Đang xin ý kiến đóng góp)

TRƯỜNG THCS, THPT PHAN CHÂU TRINH

QUY TRÌNH XỬ LÝ

HỌC SINH VI PHẠM NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

I- MỤC ĐÍCH

– Tạo cơ sở cho việc thực hiện các biện pháp giáo dục toàn diện cho học sinh.

– Xây dựng qui trình xử lí học sinh thống nhất, nâng cao hiệu quả hoạt động của GVCN và tổ Giám thị.

– Làm cơ sở để nhà trường tiến hành xử lý kỷ luật đối với các học sinh vi phạm.

II- NGUYÊN TẮC XỬ LÝ KỶ LUẬT HỌC SINH.

– Căn cứ vào Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006, mục quy định về người học.

– Căn cứ vào Luật số 44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2010;

– Căn cứ theo Điều lệ trường Trung học cơ sở, THPT và phổ thông có nhiều cấp học.

– Thực hiện nguyên tắc phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong nhà trường và gia đình học sinh.

III. CÁC BƯỚC XỬ LÝ, GIÁO DỤC TRƯỚC KHI ĐỀ NGHỊ KỶ LUẬT HỌC SINH:

1. Đối với những HS có hành vi vi phạm “Nội quy học sinh” (đi trễ, trốn học, trốn tiết, không thực hiện đúng quy định đồng phục về, áo, quần, giày, dép, tóc, phù hiệu, nói tục, chửi thề, hút thuốc lá, nghỉ học không phép…)

+ Lần 1: Gíam thị ghi nhận và nhắc nhở HS không được tái phạm.

+ Lần 2: Giám thị yêu cầu học sinh viết bản tự kiểm điểm, phê bình học sinh và thông báo cho GVCN biết để cùng phối hợp giáo dục.

+ Lần 3: Giám thị lập biên bản, yêu cầu học sinh viết cam kết đồng thời thông báo cho GVCN biết để mời CMHS vào trường thông báo sự việc và cam kết giáo dục học sinh.

+ Lần 4: Giám thị lập bảng tổng hợp các vi phạm của học sinh chuyển GVCN để GVCN xử lý học sinh bằng hình thức khiển trách trước lớp hay các hình thức kỷ luật khác, GVCN phải thông báo cho CMHS biết.

+ Lần 5: Giám thị lập hồ sơ đề nghị hội đồng kỷ luật nhà trường xem xét hình thức kỷ luật (theo hướng dẫn tại thông tri 08 của Bộ Giáo dục – đào tạo).

*Ghi chú: Xử lý theo số lần vi phạm của học sinh (không chỉ là tái phạm lỗi trước).

2. Đối với những Học sinh vi phạm kỷ luật trong tiết dạy (Mất trật tự, chọc ghẹo bạn, nói leo, làm việc khác không tập trung nghe giảng, sử dụng điện thoại, vô lễ với thầy cô, tự ý đổi chỗ, tự ý ra ngoài, không thuộc bài, không làm bài tập từ 3 lần trở lên…)

+ Lần 1: Giáo viên nhắc nhở HS yêu cầu HS tập trung cho việc học tập.

+ Lần 2: HS được nhắc lần 1 vẫn không chấp hành tiếp tục vi phạm Giáo viên yêu cầu HS đứng lên tại chỗ tập trung nghe giảng (GVBM ghi tên và lỗi của HS vào sổ đầu bài để GVCN xử lý.

+ Lần 3: GVBM đã bắt HS đứng tại chỗ nghe giảng mà vẫn không sửa đổi, tiếp tục vi phạm (dù là lỗi khác). Để đảm bảo quyền lợi học tập của số đông HS còn lại của lớp và GVBM không bị ức chế khi đứng lớp, GVBM nhờ cán bộ lớp xuống liên hệ với phòng Giám thị xin hỗ trợ, GT mời HS xuống phòng Giám thị cho HS làm tường trình (Nếu xét thấy mức độ vi phạm của HS cần phải có sự hỗ trợ của Phụ huynh thì GT điện thoại mời Phụ huynh vào trường, đến giờ ra chơi hoặc hết giờ dạy GVBM phối hợp với phòng GT và GVCN giải quyết). Trường hợp HS không nhận lỗi, Phụ huynh không hợp tác thì báo cáo BGH.

*Lưu ý: GVCN căn cứ mức độ vi phạm của học sinh, khiển trách học sinh trước lớp trong buổi sinh hoạt lớp đầu tuần (ghi lại biên bản sinh hoạt lớp và nộp về cho Phó Hiệu trưởng phụ trách kỷ luật học sinh theo dõi và lưu).

3. Đối với những học sinh có hành vi vi phạm “những điều học sinh không được làm” (theo Điều lệ Trường THCS, THPT, và trường phổ thông có nhiều cấp học):

3.1/ Học sinh có hành vi gian lận trong các kỳ kiểm tra định kỳ, tập trung (do giáo viên coi thi, coi kiểm tra lập, hoặc do Giám thị và GVCN phát hiện) lập biên bản vi phạm.

3.2/ Học sinh vi phạm những điều “cấm” còn lại do các lực lượng khác trong nhà trường phát hiện thì báo cho GT/GVCN; Giám thị yêu cầu HS làm bản tường trình, mở rộng điều tra những người có liên quan, lập biên bản, củng cố hồ sơ.

3.3/ Hoàn tất hồ sơ vi phạm của HS trình Hiệu trưởng xin ý kiến chỉ đạo. Tùy vào mức độ vi phạm nếu phải đưa ra HĐKL thì HT sẽ thành lập HĐKL để xem xét xử lý. Nếu chưa tới mức phải đưa ra HĐKL thì HT sẽ giao GVCN khiển trách trước lớp; Học sinh đã bị Khiển trách trước lớp mà vẫn vi phạm lần 2 (không chỉ là tái phạm lỗi trước) giám thị phối hợp với GVCN lập hồ sơ bổ sung báo cáo HT kịp thời xử lý kỷ luật ở mức cao hơn.

* Riêng những khuyết điểm có tính nghiêm trọng (dù mới vi phạm lần đầu) giám thị lập biên bản, thông báo cho CMHS, phối hợp với GVCN lập hồ sơ đưa ra HĐ kỷ luật nhà trường để xử lý.

IV. CÁC BƯỚC CẦN THỰC HIỆN KHI ĐỀ NGHỊ TRIỆU TẬP HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT:

A. Các hình thức kỷ luật đối với học sinh:

1. Khiển trách trước lớp đối với học sinh vi phạm một trong các khuyết điểm sau:

-Vi phạm nội quy từ 3 lần trong 01 tháng (nghỉ học không phép, không thuộc bài hoặc không làm bài tập, đi học trễ, nói năng thô tục, chửi thề, đánh bài, hút thuốc lá…)

– Mắc khuyết điểm sau dù chỉ 1 lần:

+ Có thái độ thiếu tôn trọng đối với thầy cô giáo, cán bộ nhân viên, bạn bè…

+ Gây mất đoàn kết trong lớp, bao che cho hành vi sai trái của bạn mà không có ý thức đấu tranh hoặc không báo cáo với nhà trường (GVBM, GVCN, GT hoặc BGH….) biết cái sai của bạn

*Lưu ý: GVCN căn cứ mức độ vi phạm của học sinh, khiển trách học sinh trước lớp trong buổi sinh hoạt lớp đầu tuần (ghi lại biên bản sinh hoạt lớp và nộp về cho Phó Hiệu trưởng phụ trách kỷ luật học sinh theo dõi và lưu).

2. Khiển trách trước Hội đồng kỉ luật nhà trường đối với học sinh vi phạm một trong các khuyết điểm sau đây:

– Tái phạm các khuyết điểm đã từng bị xử lý khiển trách trước lớp.

– Mắc khuyết điểm sau dù chỉ 1 lần song đã gây nhiều tác hại, ảnh hưởng không tốt đến công tác giáo dục của nhà trường:

+ Ăn cắp vặt (sách, bút, thước kẻ, bản đồ, phương tiện học tập của người khác…)

+ Tung dư luận xấu, phao tin đồn nhảm, tuyên truyền và thực hiện các hoạt động mê tín dị đoan;

+ Nghe nhạc, xem phim ảnh hoặc lưu trữ, truyền bá sách báo có nội dung xấu.

*Lưu ý: Học sinh bị kỉ luật khiển trách trước HĐ kỷ luật nhà trường ở học kì nào thì chỉ được xếp loại hạnh kiểm cao nhất là Trung bình ở học kì đó. Hình thức kỷ luật này sẽ không ghi vào học bạ nhưng được thông báo cho CMHS biết để phối hợp giáo dục.

3. Cảnh cáo trước toàn trường đối với HS vi phạm một trong các khuyết điểm sau đây:

– Tái phạm các khuyết điểm đã bị khiển trách trước Hội đồng kỉ luật nhà trường.

– Nhiều lần trốn học, bị phạt lao động mà không thực hiện, hoặc Vi phạm nội quy thi (kiểm tra)

– Mắc khuyết điểm, sai phạm lớn dù chỉ 1 lần và mức độ tác hại thực sự nghiêm trọng:

+ Có lời nói và hành động vô lễ với cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh.

+ Gây gổ đánh nhau với học sinh trong trường và người ngoài trường.

+ Đánh nhau có tổ chức, gây rối trật tự trị an, điều khiển xe trên 50cm3 mà chưa có bằng lái, bị công an tạm giam giữ hoặc thông báo cho nhà trường biết.

*Lưu ý: Học sinh bị kỉ luật cảnh cáo ở học kì nào thì xếp loại hạnh kiểm YẾU ở học kì đó. Hình thức kỷ luật này sẽ ghi vào học bạ và thông báo cho CMHS biết.

4. Đình chỉ học tập 1 tuần lễ đối với HS vi phạm một trong các khuyết điểm sau đây:

– HS đã bị cảnh cáo trước toàn trường nhưng không biết hối lỗi và sửa chữa khuyết điểm, có ảnh hưởng xấu đến học sinh khác.

– Học sinh vi phạm lần đầu nhưng có mức độ rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín nhà trường, thầy cô giáo, tập thể lớp như : Trộm cắp, trấn lột, gây gổ đánh nhau có tổ chức và gây thương tích cho người khác…

*Lưu ý: Học sinh bị Đình chỉ học tập 1 tuần ở học kì nào thì xếp loại hạnh kiểm YẾU ở học kì đó. Hình thức kỷ luật này sẽ ghi học bạ và thông báo cho CMHS biết để phối hợp giáo dục..

5. Đình chỉ học tập 1 năm học hoặc vô thời hạn (tùy từng mức độ cụ thể) đối với HS vi phạm một trong các khuyết điểm sau đây:

– HS đã bị đình chỉ học tập 1 tuần nhưng không chịu sửa chữa, vẫn còn tái phạm khuyết điểm (không chỉ là lỗi đã bị xử lý), thậm chí còn phạm thêm những khuyết điểm nghiêm trọng khác.

– HS vi phạm vào điều cấm lần gây ra những tác hại rất lớn, rất nguy hiểm:

+ Tham gia các tổ chức trộm cắp, trấn lột, trụy lạc, phản động, đua xe trái phép…

+ Mua bán, tàng trữ hoặc sử dụng các chất gây nghiện mà pháp luật không cho phép (Ma túy, heroin…)

+ Sử dụng hung khí đánh nhau có tổ chức, gây thương tích cho người khác,

+ Can án ngoài trường bị công an bắt giữ….

* Lưu ý: Học sinh bị đình chỉ 1 năm học sẽ được nhà trường gửi trả về địa phương (Phường, tổ dân phố) để theo dõi, giáo dục. Sau khi hết thời hạn kỷ luật nếu HS muốn học lại thì CMHS phải làm đơn xin nhà trường cho học lại; phải có giấy của công an địa phương xác nhận mức độ tiến bộ và ý thức chấp hành pháp luật của học sinh trong thời gian ở địa phương và bản cam kết của gia đình về việc giáo dục con em mình.

  • V-HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KỶ LUẬT HỌC SINH:

GVCN khi xử lý hoặc đề nghị Hội đồng kỷ luật nhà trường xử lý kỷ luật học sinh cần có đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu sau:

1. Với hình thức Khiển trách trước lớp:

– Học sinh làm bản tường trình, bản tự kiểm điểm.

– Học sinh đọc bản tự kiểm trước lớp, nghe GVCN phân tích khuyết điểm

– Hình thức xử lý Khiển trách trước lớp phải được thể hiện rõ trong biên bản sinh hoạt lớp hàng tuần

* GVCN tập hợp các biên bản vi phạm từ giám thị và học sinh vi phạm, các bản tường trình, kiểm điểm có liên quan, ghi chép vào sổ chủ nhiệm và lưu vào bộ hồ sơ CN lớp.

2. Với hình thức khiển trách trước Hội đồng kỉ luật nhà trường trở lên:

– Biên bản vi phạm của HS (ghi nhớ sự việc) do giám thị hoặc những người có trách nhiệm lập.

– Bản tường trình sự việc sai phạm của các đối tượng có liên quan.

– Bản tự kiểm của HS vi phạm (kèm theo những tài liệu, tang vật…. nếu có)

– Biên bản họp lớp xét đề nghị xử lý kỷ luật HS.

– Văn bản đề nghị Hội đồng kỉ luật nhà trường xét kỉ luật học sinh của GVCN (có ý kiến nhất trí của Tổ giám thị)

* GVCN tập hợp hồ sơ, gởi PHT phụ trách công tác Kỷ luật học sinh để trình Hiệu trưởng triệu tập Hội đồng kỷ luật nhà trường.

VI- CÁC VẤN ĐỀ SAU KHI CÔNG BỐ KỶ LUẬT

1. Quyền khiếu nại của học sinh và cha mẹ học sinh

Học sinh và cha mẹ có quyền khiếu nại về kỷ luật của mình từ mức kỷ luật cảnh cáo trước toàn trường trở lên trong thời hạn 1 tuần lễ kể từ ngày được thông báo quyết định kỷ luật:

+ Nếu bị kỷ luật cảnh cáo trước toàn trường hoặc bị đuổi học 1 tuần lễ thì làm đơn khiếu nại với nhà trường, Hiệu trưởng, xem xét lại vụ kỷ luật và trả lời ngay cho đương sự trong thời gian 3 ngày kể từ ngày được đơn khiếu nại. Nếu phát hiện có sai lầm trong việc xét kỷ luật thì Hiệu trưởng phải triệu tập ngay Hội đồng kỷ luật của nhà trường để bàn bạc, xem xét vụ việc kỷ luật cho thỏa đáng trong phạm vi 1 tuần lễ kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại.

+ Nếu bị kỷ luật đuổi học 1 năm thì có thể làm đơn khiếu nại với nhà trường hoặc cơ quan giáo dục cấp trên. Hiệu trưởng xem xét lại vụ kỷ luật và trả lời ngay cho đương sự trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại. Nếu phát hiện có sai lầm trong việc xét kỷ luật thì Hiệu trưởng triệu tập ngay Hội đồng kỷ luật của nhà trường để bàn bạc, xem xét vụ việc kỷ luật cho thỏa đáng trong phạm vi 1 tuần lễ kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại.

2. Giúp đỡ học sinh, xét hạ mức hoặc xóa kỷ luật

Đối với những học sinh bị kỷ luật, giáo viên chủ nhiệm lớp, các giáo viên bộ môn, Đội TNTP Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tập thể lớp có trách nhiệm theo dõi, tích cực giúp đỡ rèn luyện, sửa chữa khuyết điểm để tiến bộ.

Cuối năm học, Hội đồng kỷ luật của nhà trường dưới sự điều khiển của Hiệu trưởng sẽ họp bàn để xét quyết định hạ mức hoặc xóa kỷ luật cho học sinh phạm lỗi trong năm học nếu học sinh đó có sửa chữa và có tiến bộ. Học sinh và cha mẹ học sinh được mời đến tham dự cuộc họp này, nhưng khi hội đồng kỷ luật biểu quyết xóa kỷ luật thì không được tham dự. Việc biểu quyết này sẽ tiến hành bằng bỏ phiếu kín và theo nguyên tắc đa số. Quyết định hạ mức hoặc xóa kỷ luật được công bố tại nơi đã công bố thi hành kỷ luật, đồng thời thông báo cho học sinh và cha me học sinh biết.

+ Hồ sơ để xét hạ mức hoặc xóa kỷ luật gồm:

– Bản tự kiểm điểm về quá trình tự phấn đấu sửa chữa khuyết điểm và mức độ tiến bộ của học sinh phạm lỗi;

– Đề nghị hạ mức hoặc xóa kỷ luật của giáo viên chủ nhiệm lớp sau khi đã tham khảo ý kiến của tập thể lớp của học sinh phạm lỗi.

Chú ý: Việc ghi kỷ luật vào học bạ của học sinh chỉ tiến hành vào cuối năm học, sau khi Hội đồng kỷ luật đã họp xem xét và quyết định hạ mức hoặc xóa kỷ luật cho học sinh phạm lỗi và ghi theo mức kỷ luật mới (nếu được hạ mức) hoặc không ghi kỷ luật (nếu đã được xóa kỷ luật). Chỉ ghi vào học bạ các kỷ luật từ mức bị cảnh cáo trước toàn trường trở lên.

Hội đồng kỷ luật chỉ xét xóa kỷ luật cho những học sinh bị mức kỷ luật từ cảnh cáo trước toàn trường trở lên. Ví dụ: Một học sinh A trong học kỳ I mắc khuyết điểm, sai phạm và đã bị Hội đồng kỷ luật quyết định xử lý cảnh cáo trước toàn trường. Đến cuối năm học đó đã có cố gắng phấn đấu sửa chữa khuyết điểm để tiến bộ, học sinh này đã được Hội đồng kỷ luật xét hạ mức kỷ luật từ cảnh cáo trước toàn trường xuống mức khiển trách trước hội đồng kỷ luật nhà trường, thì không ghi vào học bạ của học sinh này mức độ kỷ luật cảnh cáo nữa.

Các quyết định hạ mức hoặc xóa kỷ luật đối với học sinh phạm lỗi, nhà trường thông báo ngay cho gia đình học sinh biết để phối hợp cùng nhà trường động viên con em tiếp tục phấn đấu tiến bộ hơn nữa.

3. Lưu trữ hồ sơ kỷ luật

Hồ sơ kỷ luật, hồ sơ hạ mức hoặc xóa kỷ luật đối với học sinh cần được bảo quản đầy đủ và lưu trữ lâu dài tại phòng học vụ của nhà trường (đối với những học sinh bị Hội đồng kỷ luật của nhà trường xử lý) và lưu giữ tại Sổ chủ nhiệm lớp trong thời hạn học sinh đang theo học ở từng cấp học (đối với những học sinh bị GVCN lớp khiển trách trước lớp).

HIỆU TRƯỞNG

By Hà Phương

Với kinh nghiệm trên 7 năm trong lĩnh vực làm đẹp mình tạo nên EzBeauty là website chia sẻ kiến thức và thông tin cho mọi người!