Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết một ứng dụng quản lý sinh viên nhỏ nhắn, giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách hoạt động của các control trong lập trình ứng dụng trên Windows.

Giao diện ứng dụng

Ứng dụng sẽ có các control như sau:

  • Mã sinh viên: lblMaSV
  • Họ và tên: lblHoTen
  • Lớp: lblLop
  • Ô nhập mã: txtMaSV
  • Ô nhập họ và tên: txtHoTen
  • Ô nhập lớp: txtLop
  • Nút Hiển thị: btnShow
  • Nút Xóa: btnClear
  • Nút Thoát: btnExit
  • Danh sách sinh viên: lvwDSSV

Đầu tiên, chúng ta cần thiết kế giao diện cho ListView để có thể hiển thị danh sách sinh viên. Bạn chỉ cần chọn listView và tạo các cột cho nó.

Tiếp theo, chúng ta sẽ cài đặt các chức năng của ứng dụng.

Chức năng thêm sinh viên

Khi bạn nhấp vào nút Thêm, ứng dụng sẽ thêm dữ liệu từ các ô nhập vào danh sách sinh viên.

Chức năng sửa sinh viên

Khi bạn nhấp vào nút Sửa, ứng dụng sẽ cho phép bạn sửa thông tin của sinh viên đã được chọn.

Chức năng xóa sinh viên

Khi bạn nhấp vào nút Xóa, ứng dụng sẽ xóa sinh viên đã được chọn khỏi danh sách.

Sau khi bạn đã hoàn thành các chức năng, bạn có thể áp dụng kiến thức đã học để tạo các ứng dụng quản lý khác.

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào hoặc có câu hỏi, vui lòng để lại bình luận bên dưới. Chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp hoặc hỗ trợ bạn trong khả năng của mình.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này và chúc bạn thành công!

Minh Nguyễn
PLT SOLUTIONS

EzBeauty.vn

By Hà Phương

Với kinh nghiệm trên 7 năm trong lĩnh vực làm đẹp mình tạo nên EzBeauty là website chia sẻ kiến thức và thông tin cho mọi người!