Hệ thống quản lý điểm chuyên cần của sinh viên là một dự án PHP / MySQL đơn giản sẽ giúp giảng viên quản lý hồ sơ tham dự của sinh viên cho mỗi lớp học và môn học trong một trường học nhất định. Hệ thống lưu trữ dữ liệu liên quan hoặc thông tin cần thiết để tạo ra sự tham gia lớp học và cả những dữ liệu cần thiết để tổ chức học sinh. Hệ thống này cho phép các khoa lưu trữ hồ sơ chuyên cần của sinh viên từng môn học và chỉ cần chọn lớp cho mỗi môn để kiểm tra điểm chuyên cần, danh sách sinh viên trong lớp đã chọn cho mỗi môn sẽ được hiển thị tự động cùng với hộp kiểm xác định nếu học sinh có mặt, đến muộn hoặc vắng mặt vào ngày đã chọn của lớp học. Hệ thống cũng tạo một báo cáo hàng tháng để tổng hợp tình hình tham gia lớp học của học sinh.

Hệ thống Quản lý Điểm danh Sinh viên được phát triển bằng cách sử dụng các thư viện HTML, PHP / MySQLi, CSS, JavaScript (jQuery / Ajax) và Bootstrap cho các thiết kế. Hệ thống có 3 loại người dùng là quản trị viên, nhân viên và giảng viên. Người dùng quản trị có thể quản lý tất cả dữ liệu của hệ thống và sử dụng tất cả các chức năng hoặc tính năng của hệ thống. Người dùng nhân viên là người dùng bán quản trị viên, chỉ người dùng quản lý mới bị hạn chế đối với người dùng này. Khoa chỉ có thể quản lý sự tham dự của các sinh viên của mình.

Đặc trưng Trang đăng nhập Trang mà người dùng hệ thống gửi thông tin đăng nhập của họ để truy cập và quản lý dữ liệu của hệ thống. Trang chủ Trang mà người dùng hệ thống sẽ được chuyển hướng theo mặc định khi đăng nhập vào hệ thống. Trang khóa học Trang nơi quản trị hệ thống hoặc nhân viên quản lý danh sách các khóa học. Trang chủ đề Trang quản trị hệ thống và nhân viên quản lý danh sách các môn học. Trang Khoa Trang liệt kê và quản lý các khoa trong trường. Trang sinh viên Trang nơi sinh viên được liệt kê và quản lý. Trang lớp học Trang nơi quản trị viên hoặc nhân viên quản lý danh sách các lớp. Lớp cho mỗi Trang Chủ đề Trang nơi đặt chủ đề lớp và khoa. Kiểm tra trang điểm danh Trang nơi các khoa quản lý việc tham dự của sinh viên. Trang ghi chép điểm danh Trang hiển thị dữ liệu tham dự được ghi lại hoặc lưu trữ. Trang tổng hợp điểm danh Trang liệt kê báo cáo chuyên cần học sinh đi học hàng tháng. Trang người dùng Trang nơi quản trị viên hệ thống quản lý thông tin đăng nhập của người dùng hệ thống.

Cách chạy Tải xuống mã nguồn và giải nén tệp zip. Tải xuống hoặc thiết lập bất kỳ máy chủ web cục bộ nào chạy tập lệnh PHP. Mở cơ sở dữ liệu máy chủ web và tạo một cơ sở dữ liệu mới đặt tên là student_attendance_db. Nhập tệp SQL nằm trong thư mục cơ sở dữ liệu của mã nguồn. Sao chép và dán mã nguồn vào vị trí nơi máy chủ web cục bộ của bạn truy cập vào các dự án cục bộ của bạn. Ví dụ cho XAMPP (‘C: xampp htdocs’) Mở trình duyệt web và duyệt qua dự án. Ví dụ: [http: // localhost / sinh viên-tham dự-mamagement-system] Quyền truy cập mặc định của quản trị viên Tên người dùng: admin

Mật khẩu: admin123

Mật khẩu mặc định của khoa là Số ID của họ và email của họ sẽ dùng làm tên người dùng.

Tôi hy vọng rằng dự án Hệ thống quản lý chuyên cần sinh viên này sẽ giúp bạn với những gì bạn đang tìm kiếm. Dự án này chỉ dành cho mục đích giáo dục. Hãy tải xuống và sửa đổi mã nguồn để có trải nghiệm thực tế với các tính năng và tôi hy vọng mã nguồn có thể giúp bạn trong các dự án của mình.

Khám phá thêm trên trang web này để biết thêm mã nguồn và hướng dẫn.

Link tải tại đâyTTham khảo thêm Sourcecode

By Hà Phương

Với kinh nghiệm trên 7 năm trong lĩnh vực làm đẹp mình tạo nên EzBeauty là website chia sẻ kiến thức và thông tin cho mọi người!