Hoa Kỳ là một quốc gia đặc biệt với mô hình tổ chức chính quyền địa phương phức tạp và đa dạng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc và chức năng của chính quyền địa phương ở Hoa Kỳ.

Phân cấp chính quyền địa phương ở Hoa Kỳ

Hoa Kỳ là một nhà nước liên bang gồm 50 tiểu bang và một đặc khu liên bang. Mỗi tiểu bang được coi là một quốc gia có chủ quyền riêng, với quyền lực do người dân trong bang quyết định thông qua bầu cử trực tiếp. Từ đó, tổ chức hành chính địa phương được quy định bởi các luật pháp của từng tiểu bang.

Chính quyền địa phương ở Hoa Kỳ được chia thành các cấp như tiểu bang, hạt, thành phố, thị xã và xã. Các nơi không đủ dân số để thành lập chính quyền thành phố sẽ được tổ chức thành chính quyền thị xã, thị trấn hoặc xã. Thành phố, thị xã và thị trấn hoặc xã được gọi là ba loại chính quyền trực thuộc hạt. Ngoài ra, cũng có các đặc khu và tổ chức chính quyền không đặc trách trực thuộc hạt như đặc khu trường học, các đặc khu chức năng chuyên biệt như đặc khu cứu hỏa, đặc khu cung cấp nước. Cấp chính quyền không đặc trách có thể trực thuộc thành phố hoặc hạt, tùy thuộc vào quy định của mỗi bang. Dưới chính quyền trung ương, còn có các đặc khu dành cho người Mỹ bản địa và đặc khu Washington DC.

Chính quyền địa phương ở Hoa Kỳ còn có khu định chế và khu chưa định chế. Khu định chế là khu định cư trở thành thành phố, thị xã, thị trấn hoặc xã sau khi cư dân trong khu định cư này bỏ phiếu để thành lập. Trái lại, khu chưa định chế là một khu vực địa lý mà người dân sinh sống bình thường nhưng chưa bỏ phiếu để thành lập. Người dân sống trong khu chưa định chế không được hưởng phúc lợi của một tổ chức đô thị tự quản và không phải đóng thuế cho một chính quyền thành phố, thị xã, thị trấn hoặc xã. Những vùng đất này thuộc quyền quản lý của cấp chính quyền cao hơn, có thể là hạt hoặc tiểu bang.

Cấu trúc bộ máy chính quyền địa phương của Hoa Kỳ

2.1 Cấu trúc chính quyền tiểu bang

Tiểu bang là cấp chính quyền địa phương cao nhất, bao gồm ba nhóm quyền lực lập pháp, hành pháp và tư pháp. Thống đốc là chức vụ quan chức hành pháp cao nhất của tiểu bang, được bầu chọn trực tiếp bởi người dân trong tiểu bang. Cơ quan lập pháp của tiểu bang gồm hai viện là Thượng viện và Hạ viện. Các tiểu bang có hiến pháp riêng, quy định chi tiết về hoạt động của các tổ chức và các ngành công ích. Hiến pháp tiểu bang cũng quy định các nguyên tắc làm nền tảng của chính quyền địa phương.

2.2 Cấu trúc chính quyền hạt

Quyền hạn và cơ cấu của chính quyền hạt có sự khác biệt trong các tiểu bang. Hội đồng Quản hạt có quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nó đảm nhiệm nhiệm vụ như đánh thuế, vay mượn và phân bổ tài chính, giám sát các cuộc bầu cử và quản lý các dịch vụ cung cấp bởi chính quyền địa phương. Trong một số tiểu bang, hạt không phải là một cấp chính quyền. Thành phố và thị trấn mới là đơn vị hành chính luật định.

2.3 Cấu trúc chính quyền thành phố

Chức năng và nhiệm vụ của chính quyền thành phố thể hiện trong Bản hiến chương của thành phố. Mặc dù có quyền trao quyền từ chính quyền tiểu bang, chính quyền thành phố thực thi trách nhiệm độc lập. Thành phố có các cơ quan thuộc chính quyền như Văn phòng thống kê hộ tịch, Sở điều hành giao thông, Sở Y tế công cộng, Sở Quy hoạch đô thị và phân định khu vực, Sở Công chính, Sở Xây dựng và bảo quản công viên, Sở Cảnh sát, Sở Cứu hỏa, Sở Thuế và quản trị nhân viên.

2.4 Cấu trúc chính quyền thị xã

Chính quyền thị xã có nhiệm vụ như bảo trì đường sá, quy hoạch sử dụng đất, cung cấp nước, cung cấp lực lượng cảnh sát và cứu hỏa, thiết lập các quy định y tế địa phương và quản lý các dịch vụ công cộng. Thị trấn thường có một hội đồng dân cử hoặc ủy ban, có chủ tịch và viên chức lãnh đạo hành pháp.

2.5 Mô hình tổ chức chính quyền đặc khu thuộc tiểu bang

Đặc khu được điều hành bởi một hội đồng ủy viên và có quyền lập pháp và thi hành chính pháp luật. Các đặc khu thường thấy là đặc khu học chính, đặc khu cứu hỏa, đặc khu cung cấp nước.

Hoa Kỳ có một tổ chức chính quyền địa phương đa dạng và không thống nhất. Với mỗi tiểu bang có hiến pháp riêng, mô hình tổ chức chính quyền địa phương cũng có sự khác biệt. Mục tiêu của chính quyền địa phương là đảm bảo cung cấp các dịch vụ xã hội thiết yếu cho người dân và đáp ứng nhu cầu của cư dân.

Sự tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Hoa Kỳ dựa trên nguyên tắc của dân chủ trực tiếp, tạo điều kiện cho người dân tham gia và quyết định về các vấn đề liên quan đến cuộc sống cộng đồng của họ. Các chính quyền địa phương cũng phải tuân thủ các quy tắc và quyền của cá nhân trong việc xác định điều kiện sống và các quyền khác, không vi phạm quyền của người khác.

Trong thời gian gần đây, chính quyền địa phương ở Hoa Kỳ đã tiến hành các cải cách nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Nhiều dịch vụ công đã được tư nhân hóa và các phí dịch vụ được tăng phù hợp với chi phí thực tế. Quan trọng nhất là chính quyền địa phương phải tuân thủ nguyên tắc bình đẳng và tự do trong việc định hình các quyền và nghĩa vụ của cá nhân.

Việc cải cách chính quyền địa phương ở Hoa Kỳ được thực hiện riêng rẽ trong từng tiểu bang, tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của từng bang. Mục tiêu chính của các cải cách này là tăng cường hiệu quả và hiệu lực của chính quyền địa phương trong việc cung cấp dịch vụ và quản lý các hoạt động hàng ngày của cộng đồng.

By Hà Phương

Với kinh nghiệm trên 7 năm trong lĩnh vực làm đẹp mình tạo nên EzBeauty là website chia sẻ kiến thức và thông tin cho mọi người!