EzBeauty.vn

Tâm lý học là một lĩnh vực nghiên cứu về những quá trình cảm xúc, ý thức và tư duy của con người. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cơ sở tự nhiên và xã hội của sự hình thành tâm lý.

I. Cơ sở tự nhiên của tâm lý

1.1. Hệ nội tiết và tâm lý

Hệ nội tiết là hệ thống sản xuất và tiết ra các hormone đi vào máu để điều chỉnh hoạt động của cơ thể. Hormone có vai trò quan trọng trong việc phát triển sinh lý và tâm lý của con người.

1.2. Di truyền và tâm lý

Di truyền cũng góp phần vào sự hình thành và phát triển tâm lý của con người. Các đặc điểm về giải phẫu sinh lý và di truyền có liên quan đến tâm lý.

1.3. Hệ thần kinh và tâm lý

Tâm lý là kết quả của hoạt động phản xạ của não. Hệ thần kinh có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh và điều hòa hoạt động của cơ thể.

II. Cơ sở xã hội của tâm lý

2.1. Hoạt động

Hoạt động là quá trình tạo ra các biến đổi trong việc thích ứng với môi trường. Hoạt động luôn có đối tượng và chủ thể, và được vận hành theo nguyên tắc gián tiếp.

2.2. Giao tiếp

Giao tiếp là quá trình trao đổi thông tin và cảm xúc giữa con người. Giao tiếp có nhiều phân loại như giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, giao tiếp trực tiếp và gián tiếp, giao tiếp chính thức và không chính thức.

III. Sự hình thành và phát triển tâm lý

3.1. Tiêu chuẩn xác định sự nảy sinh tâm lý

Để xác định sự nảy sinh tâm lý, chúng ta cần quan tâm đến các tiêu chuẩn như di truyền, tự nhận thức, môi trường và giao tiếp văn hóa xã hội.

3.2. Các thời kỳ phát triển tâm lý

Có các thời kỳ phát triển cảm giác, tri giác, tư duy, bản năng, kỹ xảo và trí tuệ trong quá trình phát triển tâm lý của con người.

3.3. Các giai đoạn phát triển tâm lý về phương diện cá thể

Có các giai đoạn phát triển tâm lý như vui chơi, học tập và lao động, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách.

Đến đây, chúng ta đã tìm hiểu về cơ sở tự nhiên và xã hội của sự hình thành tâm lý. Tâm lý của con người được ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, từ di truyền đến môi trường xã hội. Quá trình phát triển tâm lý cũng có sự ảnh hưởng của các giai đoạn phát triển và hoạt động của cá thể. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về tâm lý học đại cương.

Xem thêm tại EzBeauty.vn

By Hà Phương

Với kinh nghiệm trên 7 năm trong lĩnh vực làm đẹp mình tạo nên EzBeauty là website chia sẻ kiến thức và thông tin cho mọi người!