TỔNG HỢP ĐỀ THI SINH LÝ 1
TỔNG HỢP ĐỀ THI SINH LÝ 1

NĂM HỌC 2020 – 2021

Đề thi lần 2

Câu 1: Trình bày đặc điểm cấu tạo của niêm mạc ruột non, các tế bào biểu mô hấp thu ở niêm mạc ruột non có đặc điểm gì? Trình này nguyên lý hấp thu các chất: protein, lipid, glucid, vitamin, khoáng chất và nước ở ruột non? Câu 2: Hãy nêu các áp lực nằm trong nao mạch và khoảng kẽ. Quá trình trao đổi chất ở mao động mạch và mao tĩnh mạch diễn ra như thế nào? Trình bày chức năng tạo máu, tạo mạch và thực bào của mao mạch?

YK19A4

Thời gian: 75p

Câu 1: Trình bày các hoạt động cơ học của dạ dày. Thức ăn vào dạ dày xếp theo từng lớp có tác dụng gì? So sánh nhu động ở thân vị và hang vị, loại nhu động nào có tác dụng đưa thức ăn qua môn vị. Tại sao khi nối tắt ruột dạ dày (thức ăn không đi qua môn vị) lại xuất hiện dấu hiệu tràn ngập? Câu 2: Trình bày cấu tạo của màng lọc cầu thận. Hãy nêu cơ chế lọc, lưu lượng lọc, thành phần dịch lọc và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lọc nước tiểu ở cầu thận. Vì sao trong dịch lọc hàm lượng protein lại thấp hơn so với huyết tương và thành phần nào có hàm lượng cao hơn huyết tương?

NĂM HỌC 2019 – 2020

Câu 1: Cấu tạo màng tế bào? Những chất nào có khả năng khuếch tán qua lipid của màng tế bào? Tại sao ion không khuếch tán qua lipid? Điều kiện 1 chất khuếch tán qua lipid kép của màng Câu 2: Cấu tạo màng lọc cầu thận? Trình bày cơ chế lọc, lưu lượng lọc, thành phần dịch lọc và các yếu tố ảnh hưởng ? VÌ sao trong dịch lọc hàm lượng protein lại thấp hơn so với huyết tương và thành phần nào có hàm lượng cao hơn huyết tương để thiết lập cân bằng điện thế?

YK16A1 + YK16B

Câu 1: Trình bày cấu tạo màng tế bào. Những nhóm chất nào có khả năng khuếch tán qua thành phần lipid của màng tế bào? Một chất muốn khuếch tán qua lớp lipid kép của màng cần phải có điều kiện gì? Tại sao ion không thể khuếch tán qua lớp lipid kép? Câu 2: Trình bày các giai đoạn của chu kỳ hoạt động của tim. Một chu kì hoạt động của tim mỗi tâm thất đưa máu vào động mạch một lượng máu là bao nhiêu? Tâm thất nào bơm lượng máu nhiều hơn? Câu 3: Trình bày cấu tạo và chức năng của hemoglobin. Căn cứ vào đâu để phân biệt sự khác nhau giữa HbA với HbF. Tại sao những người hồng cầu có HbS (hồng cầu hình liềm) thường bị thiếu máu?

YK16A2

Câu 1: trình bày các hoạt động cơ học của dạ dày. thức ăn vào dạ dày xếp theo từng lớp có tác dụng gì. so sánh nhu động ở thân vị và hang vị , loại nhu động nào có tác dung đưa thức ăn qua môn vị. Tại sao kh nối tắt ruột dạ dày ( thức ăn không đi qua môn vị) lại xuất hiện dấu hiệu tràn ngập. Câu 2 : trình bày hiên tượng hấp thu và bài tiết các chất ở quai Henle và ông góp. Tại sao bơm Na-K lại nằm ở đoạn cuối của ống góp. Áp suất thẩm thấu ở cuối ống góp có đẳng trương so với máu không Câu 3 : trình bày các hoạt động cơ bản của bộ máy tiêu hóa. Đoạn ruột già có những hoạt động cơ học nào? trình bày hiện tượng bài tiết phân ở ruột già. Ruột già hấp thu các chất theo cơ chế nào. Để nuôi dưỡng bệnh nhân qua đường hậu môn cần điều chế chất nuôi dưỡng dưới dạng gì?

NĂM HỌC 2015-2016

YK13

YK12

By Hà Phương

Với kinh nghiệm trên 7 năm trong lĩnh vực làm đẹp mình tạo nên EzBeauty là website chia sẻ kiến thức và thông tin cho mọi người!