Trường THCS Trần Phú đã công bố kế hoạch bồi dưỡng Học sinh giỏi (HSG) cho năm học 2021-2022. Đây là một nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng chất lượng giáo dục, cùng với mục tiêu nâng cao tri thức và thành tích của học sinh. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết kế hoạch này.

Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi:

 • Nhà trường nhận được sự quan tâm tích cực từ các ban ngành đoàn thể và hội cha mẹ học sinh.
 • Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm đến hoạt động bồi dưỡng HSG và xem đây là nhiệm vụ quan trọng.
 • Đội ngũ giáo viên bồi dưỡng HSG nhiệt tình và có trách nhiệm, một số giáo viên đã có kinh nghiệm trong công tác này.
 • Tập thể giáo viên đoàn kết và biết giúp đỡ lẫn nhau trong mọi công việc.

2. Khó khăn:

 • Điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương vẫn còn khó khăn, dẫn đến học sinh phải làm việc phụ để giúp gia đình, do đó không dành nhiều thời gian cho việc học tập.
 • Học sinh chưa tự giác và tích cực trong học tập và bồi dưỡng kiến thức.
 • Một số giáo viên chưa có kinh nghiệm bồi dưỡng HSG, dẫn đến hiệu quả chưa cao.
 • Tâm lý của học sinh chỉ tập trung vào một số môn học như Toán và Anh văn, trong khi các môn khác thường bị bỏ quên.

3. Chất lượng mũi nhọn năm học 2020-2021:

 • Trong kỳ thi học sinh giỏi văn hóa khối 9 cấp huyện, đã có 44/64 học sinh tham gia đạt giải.
 • Trong kỳ thi học sinh giỏi văn hóa khối 9 cấp tỉnh, đã có 24/44 học sinh tham gia đạt giải.

Mục đích và yêu cầu

1. Mục đích:

 • Lựa chọn, bồi dưỡng và nâng cao kiến thức các môn học cho học sinh.
 • Chuẩn bị tốt cho các kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh.
 • Nâng cao ý thức tự học, tự rèn cho học sinh.
 • Phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ và giáo viên trong việc tìm kiếm và bồi dưỡng học sinh giỏi, cùng nâng cao chất lượng mũi nhọn.

2. Yêu cầu:

 • Học sinh được chọn bồi dưỡng phải đáp ứng các yêu cầu về học lực và hạnh kiểm theo quy định của từng cấp.
 • Giáo viên được phân công bồi dưỡng HSG phải có năng lực chuyên môn giỏi, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm.
 • Các tổ phải thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra.

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi

Phân công giáo viên dạy bồi dưỡng HSG:

STT Môn Họ và tên GV Ghi chú
1 NGỮ VĂN ĐỖ THỊ HIỀN
2 SỬ NGUYỄN THỊ NGA
NGUYỄN THỊ LAN
3 ĐỊA BÙI THỊ HOÀI THU
LÊ THỊ HUYỀN TRANG
4 SINH HỌC NGUYỄN THỊ THU HÀ
5 TIN LÊ ANH LƯU
LÊ THỊ ÁNH THÙY
6 TOÁN BÙI NGUYÊN LUẬN
7 ANH VĂN BÙI HƯƠNG GIANG
HỒ THỊ CHIẾN
8 VẬT LÝ NGUYỄN THANH LONG
HOÀNG THÚY HIỀN
9 HÓA HỌC CAO THỊ TƯỜNG VI
NGUYỄN THỊ MINH TRIẾT
NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG

Thời gian thực hiện kế hoạch và chương trình:

 • Thời gian bồi dưỡng cấp huyện: Từ tháng 9/2021 đến tháng 12/2021.
  • Thi HSG văn hóa cấp huyện: Cuối tháng 12/2021.
 • Thi HSG văn hóa cấp tỉnh: Tháng 3/2022.
  • Thời gian bồi dưỡng cấp tỉnh: Từ tháng 12/2021 đến thời điểm thi (theo lịch của Phòng GD&ĐT).

Thời lượng cho mỗi môn:

 • Bồi dưỡng cấp huyện: Mỗi tuần 2 buổi (chiều thứ 4 và thứ 6 hàng tuần), mỗi buổi 03 tiết (giáo viên bồi dưỡng có thể linh động thời gian trực tuyến).
 • Tổng thời lượng: 72 tiết.

Hồ sơ bồi dưỡng học sinh giỏi:

 • Kế hoạch bồi dưỡng HSG của giáo viên.
 • Giáo trình bồi dưỡng và lưu ý soạn dạy bám sát cấu trúc đề thi học sinh giỏi.
 • Thời gian nộp danh sách học sinh đăng ký thi cấp trường: 25/9/2021.

Giải pháp thực hiện:

 • Triển khai học tập lại các văn bản hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học cho học sinh giỏi.
 • Phân loại học sinh từ đầu năm học để có kế hoạch cụ thể. Phát hiện học sinh giỏi và học sinh có năng khiếu, phân nhóm để bồi dưỡng. Thành lập đội tuyển để đạt hiệu quả cao.
 • Giáo viên có kế hoạch bồi dưỡng dựa trên tiến trình học tập của học sinh. Thường xuyên kiểm tra và đánh giá để theo dõi sự tiến bộ và đưa ra kế hoạch tiếp theo.
 • Chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch khoa học, nghiêm túc và khả thi. Giao nhiệm vụ cụ thể cho giáo viên.
 • Tăng cường kiểm tra, đánh giá và chỉ đạo việc thực hiện chương trình. Xử lý kịp thời những giáo viên vi phạm.
 • Phân công giáo viên có trình độ và kinh nghiệm để đảm nhiệm kết quả giảng dạy. Tạo điều kiện cho giáo viên mua sách tham khảo.
 • Ban giám hiệu kiểm tra và theo dõi việc thực hiện kế hoạch và sự tiến bộ của học sinh. Thường xuyên bồi dưỡng giáo viên và học sinh.
 • Sau mỗi kỳ thi, thông báo kết quả cho giáo viên và phụ huynh về sự tiến bộ của học sinh.
 • Phối hợp với phụ huynh để giúp đỡ học sinh trong việc học tại nhà.

Mục tiêu phấn đấu:

 • Cấp trường: 70 học sinh đủ điều kiện tham gia thi HSG cấp huyện.
 • Cấp huyện: Đạt 44 giải và tuyển chọn 40 học sinh vào đội tuyển HSG huyện để tham gia thi cấp tỉnh.
 • Cấp tỉnh: Đạt 23 giải.

Kinh phí:

 • Bồi dưỡng HSG cấp huyện: Thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ.
 • Bồi dưỡng HSG cấp tỉnh: Giáo viên được phân công bồi dưỡng sẽ nhận được hỗ trợ tài chính theo quy định của nhà nước. Các giáo viên được phân công bồi dưỡng thêm cho học sinh của trường thi HSG cấp tỉnh sẽ được hỗ trợ thêm (30 tiết x 70,000đ)/môn.

Tổ chức thực hiện

1. Hiệu trưởng:

 • Phụ trách chung chỉ đạo công tác bồi dưỡng HSG thông qua Phó Hiệu trưởng và tổ trưởng chuyên môn.

2. Phó Hiệu trưởng:

 • Trực tiếp chỉ đạo công tác bồi dưỡng HSG.
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng.
 • Theo dõi và chỉ đạo công tác bồi dưỡng của tổ chuyên môn, nhóm bộ môn và giáo viên dạy.
 • Chỉ đạo phân công, phân hành, thời khóa biểu và công tác quản lý các hoạt động, đảm bảo chất lượng dạy học như cơ sở vật chất, thư viện, thiết bị.
 • Lập phương án tuyển chọn và quyết định đội tuyển dựa trên đề xuất của giáo viên bồi dưỡng.
 • Kiểm tra giám sát giáo viên và học sinh.
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác bồi dưỡng HSG.
 • Chủ trì các buổi họp nâng cao chất lượng học sinh giỏi.

3. Tổ chuyên môn và nhóm bộ môn:

 • Phụ trách giáo dục các môn học khác thuộc tổ mình phụ trách.
 • Xây dựng chương trình học từng bộ môn và theo dõi tiến độ bồi dưỡng.
 • Quản lý chất lượng bồi dưỡng chuyên đề và phương pháp dạy học của giáo viên và học sinh.
 • Quản lý chất lượng các lớp bồi dưỡng để đảm bảo chất lượng đội tuyển, đề xuất lựa chọn và bổ sung học sinh.
 • Chỉ đạo chỉnh lý chương trình bồi dưỡng HSG. Bổ sung tài liệu và tham mưu tổ chức kiểm tra chất lượng HSG.

4. Giáo viên dạy bồi dưỡng:

 • Tuyển chọn học sinh để bồi dưỡng.
 • Lên chương trình và nội dung bồi dưỡng, thực hiện dạy chất lượng các chuyên đề.
 • Thường xuyên theo dõi và giúp đỡ học sinh trong học tập.
 • Liên hệ với giáo viên bộ môn để làm kèm giúp đỡ học sinh.
 • Thực hiện đầy đủ chương trình và đề xuất tài liệu bồi dưỡng.

5. Các lực lượng khác:

 • Giáo viên chủ nhiệm lớp: Thường xuyên theo dõi chất lượng học sinh và liên hệ với giáo viên bộ môn, phụ huynh.
 • Phụ huynh: Tạo điều kiện tốt nhất để học sinh tham gia học tập.
 • Học sinh: Chấp hành nội quy, không tùy tiện bỏ tiết, có đủ vở và tài liệu.

Kết luận

Đây là kế hoạch bồi dưỡng HSG năm học 2021-2022 của Trường THCS Trần Phú. Nhà trường yêu cầu tổ trưởng chuyên môn cùng với các giáo viên nghiên cứu và thực hiện kế hoạch một cách chuyên nghiệp. Trong quá trình thực hiện, nếu có bất kỳ vướng mắc nào, hãy thông báo cho ban giám hiệu để tìm biện pháp giải quyết.

By Hà Phương

Với kinh nghiệm trên 7 năm trong lĩnh vực làm đẹp mình tạo nên EzBeauty là website chia sẻ kiến thức và thông tin cho mọi người!