KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TẠO NGUỒN

MÔN VẬT LÝ LỚP 10 NĂM HỌC 2020 – 2021

Căn cứ kế hoạch Số: 115/KH-THPTTC về việc bồi dưỡng học sinh giỏi của trường THPT Tràm Chim năm học 2020-2021; định hướng bồi dưỡng học sinh giỏi. Tổ Vật lí – CN xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi tạo nguồn K10 năm học 2020-2021 như sau:

I. Mục đích yêu cầu

– Nhằm nâng cao kiến thức bộ môn và bồi dưỡng thêm kiến thức cho một số học sinh yêu thích học bộ môn Vật lí. Tổ đã có hướng lựa chọn và tổ chức dạy bồi dưỡng cho các em học sinh lớp 10 có năng khiếu môn Vật lý để tạo nguồn hàng năm.

– Xây dựng và thúc đẩy phong trào học tập môn Vật lí trong nhà trường.

– Nâng cao năng lực và kinh nghiệm giảng dạy cho giáo viên.

II. Đối tượng và điều kiện:

1. Đối tượng: Các học sinh đang học lớp 10.

2. Điều kiện:

– Vượt qua kỳ thi khảo sát vào ngày 17 tháng 1 năm 2021

– Đạt kết quả xếp loại hạnh kiểm tốt và học lực từ khá trở lên.

II. Nội dung bồi dưỡng:

+ Củng cố lại kiến thức cơ bản đã học trên lớp.

+ Bồi dưỡng các chuyên đề nâng cao về: Động học, khảo sát chuyển động bằng phương pháp tọa độ, các định luật Niuton, các lực cơ học, ứng dụng các định luật Niuton và các lực cơ học, chuyển động trong hệ quy chiếu không quán tính, tỉnh học, các định luật bảo toàn, sự va chạm của vật, chuyển động ổn định của chất lỏng, khí lí tưởng và cơ sở nhiệt động lực học, sự biến dạng của vật rắn và các hiện tượng bề mặt chất lỏng.

III. Thời gian và địa điểm thực hiện:

1. Thời gian: Bắt đầu bồi dưỡng từ đầu HK2 năm học 2020 – 2021.

2. Địa điểm: Phòng TNTH vật lí.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Đối với tổ chuyên môn – Tổ trưởng Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tiến độ ôn tập của giáo viên và học sinh. Rút kinh nghiệm trong các buổi sinh hoạt chuyên môn. 2. Đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy.

– Phân công 2 GV dạy bồi dưỡng: Cô Đàm Thị Trúc Linh và cô Nguyễn Duyên Ngọc. – Nghiên cứu kỹ các công văn về bồi dưỡng HSG từ đó xây dựng chương trình bồi dưỡng cụ thể. – Phân tích các nội dung có trong đề thi học sinh giỏi trong vài năm gần đây.

– Nghiên cứu các dạng bài nâng cao trong từng chủ đề.

– Tham gia dạy bồi dưỡng đầy đủ, nghiêm túc, đúng thời gian quy định.

– Cung cấp tài liệu tham khảo về nhà cho học sinh tự nghiên cứu thêm.

– Hướng dẫn các em có kế hoạch tự học ở nhà.

– Thông báo cho các học sinh sử dụng hộp mail của đội tuyển để nghiên cứu thêm tư liệu: [email protected] pass: doituyenvatlytc 3. Đối với học sinh Tham gia học bồi dưỡng đầy đủ, nghiêm túc, đúng thời gian quy định. Tham khảo thêm tài liệu dưới sự hướng dẫn của giáo viên bồi dưỡng.

Trên đây là kế họach bồi dưỡng học sinh giỏi tạo nguồn lớp 10 của bộ môn Vật Lý.

Tràm chim ngày 29 tháng 12 năm 2020

Người lập kế hoạch

Trần Minh Nhựt

By Hà Phương

Với kinh nghiệm trên 7 năm trong lĩnh vực làm đẹp mình tạo nên EzBeauty là website chia sẻ kiến thức và thông tin cho mọi người!