Tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp về mã giảm giá.

Tôi có thể chỉnh sửa cài đặt giảm giá không?

Bạn có thể chỉnh sửa cài đặt ưu đãi giảm giá ngoại trừ cài đặt loại ưu đãi giảm giá. Bạn không thể chỉnh sửa cài đặt này sau khi tạo ưu đãi giảm giá.

Khách hàng có thể sử dụng nhiều mã giảm giá cho một đơn hàng không?

Bạn có thể thiết lập ưu đãi giảm giá thành tình trạng có thể kết hợp để khách hàng được hưởng lợi từ nhiều ưu đãi giảm giá, nếu giỏ hàng của họ đáp ứng các điều kiện bạn đặt ra. Tìm hiểu thêm về kết hợp ưu đãi giảm giá.

Tôi có thể giới hạn số lần sử dụng mã giảm giá không?

Bạn có thể giới hạn mã giảm giá xuống một lần trên mỗi khách hàng trong mục Usage limits (Giới hạn sử dụng) trên trang Add discount (Thêm giảm giá).

Ngày hết hạn hoạt động như nào đối với mã giảm giá?

Nếu bạn đặt ngày hết hạn cho ưu đãi giảm giá, ưu đãi giảm giá sẽ hết hạn vào 11:59:59 tối ngày hôm đó.

Tại sao khách hàng không thể nhìn thấy trường nhập mã giảm giá trong quá trình thanh toán?

Trường nhập mã giảm giá sẽ chỉ hiển thị trong quá trình thanh toán nếu bạn có mã giảm giá đang hoạt động mà khách hàng có thể sử dụng.

Tôi có thể gửi mã giảm giá cho nhóm khách hàng được lựa chọn không?

Để gửi mã giảm giá đến một nhóm khách hàng có đặc điểm chung, trước tiên, bạn cần tạo phân khúc khách hàng. Sau đó, bạn có thể sử dụng phân khúc khách hàng đó để gửi mã giảm giá đến một nhóm khách hàng cụ thể. Ví dụ: Bạn có thể tạo một phân khúc gồm những khách hàng đã đăng ký nhận tiếp thị qua email, rồi tạo chiến dịch email để gửi mã giảm giá đến những khách hàng này.

Tôi có thể áp dụng ưu đãi giảm giá đối với bộ sưu tập sản phẩm không?

Bạn có thể áp dụng ưu đãi giảm giá bộ sưu tập theo hai cách: theo số tiền cố định áp dụng một lần trên mỗi đơn hàng cho mọi sản phẩm đủ điều kiện trong giỏ hàng, hoặc theo tỷ lệ phần trăm áp dụng cho toàn bộ bộ sưu tập. Chọn phương thức bạn muốn trong mục Áp dụng cho trên trang Thêm ưu đãi giảm giá.

Tôi có thể giảm giá cho một mẫu mã sản phẩm riêng nằm trong bộ sưu tập không?

Bộ sưu tập không được bao gồm mẫu mã sản phẩm riêng. Nếu bạn thêm sản phẩm vào bộ sưu tập được giảm giá, ưu đãi giảm giá bộ sưu tập sẽ áp dụng cho mọi phiên bản của sản phẩm.

Mã giảm giá cho sản phẩm cụ thể được áp dụng bao nhiêu lần đối với giỏ hàng thanh toán?

Mã giảm giá cho sản phẩm cụ thể áp dụng đối với toàn bộ số lượng sản phẩm khi khách hàng áp dụng mã giảm giá. Ví dụ: Nếu khách hàng thêm 10 sản phẩm giống nhau, mã cụ thể dành cho sản phẩm sẽ giảm giá tất cả 10 mặt hàng đó. Bạn cũng có thể chọn chỉ áp dụng giảm giá một lần cho mỗi đơn hàng trong phần cài đặt ưu đãi giảm giá.

Tôi có thể áp dụng mã giảm giá đối với một mẫu mã sản phẩm cụ thể không?

Bạn có thể áp dụng mã giảm giá đối với mẫu mã sản phẩm cụ thể. Những mã này sẽ áp dụng cho toàn bộ số lượng mẫu mã được giảm giá trong giỏ hàng.

Tôi có thể áp dụng ưu đãi giảm giá khi mua thẻ quà tặng không?

Tùy từng trường hợp. Hầu hết ưu đãi giảm giá không thể áp dụng cho thẻ quà tặng. Trừ trường hợp ưu đãi giảm giá dành cho sản phẩm cụ thể, trong đó sản phẩm là thẻ quà tặng. Tìm hiểu cách thêm ưu đãi giảm giá cho sản phẩm thẻ quà tặng.

Tôi có thể hủy kích hoạt nhiều ưu đãi giảm giá cùng lúc không?

Bạn có thể thực hiện thao tác hàng loạt để hủy kích hoạt nhiều mã giảm giá cùng lúc.

Làm sao để tôi biết mã giảm giá nào được dùng nhiều nhất?

Bạn có thể sử dụng báo cáo Doanh số theo ưu đãi giảm giá để tìm hiểu tần suất mã giảm giá được sử dụng. Để biết thông tin chi tiết về báo cáo, xem Doanh số theo ưu đãi giảm giá.

Điều gì sẽ xảy ra nếu khách hàng nhập mã giảm giá hoặc tổ hợp không hợp lệ?

Nếu khách hàng nhập mã giảm giá không tồn tại hoặc không hoạt động khi thanh toán, thông báo sau sẽ hiển thị: Enter a valid discount code.

Nếu khách hàng nhập mã giảm giá tồn tại nhưng không áp dụng cho sản phẩm trong giỏ hàng khi thanh toán, lỗi sau sẽ hiển thị: _DISCOUNT_CODE_ discount code isn’t valid for the items in your cart.

Nếu khách hàng nhập nhiều mã giảm giá tồn tại nhưng không thể kết hợp khi thanh toán, thông báo sau sẽ hiển thị: Some discount codes couldn’t be used together. We applied the best combination.

Ưu đãi giảm giá hoạt động như thế nào trên kênh bán hàng?

Bạn có thể đồng bộ ưu đãi giảm giá với kênh bán hàng. Bạn cũng có thể quảng cáo ưu đãi giảm giá cho sản phẩm trong những kênh bán hàng bạn sử dụng.

Bạn có thể chọn loại ưu đãi giảm giá bạn muốn đồng bộ với những kênh bán hàng trên trang Giảm giá. Bạn có thể chỉ đồng bộ ưu đãi giảm giá với những kênh bán hàng bạn đã cài đặt và cấp quyền truy cập vào ưu đãi giảm giá.

Tìm hiểu thêm về ưu đãi giảm giá trên kênh bán hàng.

Để biết thông tin chi tiết về cách sử dụng ưu đãi giảm giá với Google, tham khảo tài liệu về quản lý đơn hàng của Google.

Để biết thông tin chi tiết về cách sử dụng ưu đãi giảm giá với Facebook, tham khảo tài liệu về Facebook và Shopify Payments.

By Hà Phương

Với kinh nghiệm trên 7 năm trong lĩnh vực làm đẹp mình tạo nên EzBeauty là website chia sẻ kiến thức và thông tin cho mọi người!