Chào mừng bạn đến với EzBeauty.vn! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá danh sách các mã giảm giá Shopee tháng 10/2023. Tận dụng những chương trình ưu đãi này để mua sắm thông minh và tiết kiệm chi phí. Hãy nhớ rằng các mã giảm giá chỉ có giá trị trong thời gian giới hạn, vì vậy hãy tranh thủ sử dụng ngay!

Khung giờ săn sale

Ưu đãi KOL – Thời trang

 • Mã giảm giá: https://sandeal.club/jJ51xQ
 • Gợi ý: Lưu trữ mã giảm giá 20% tối đa 40K cho đơn từ 99K và sử dụng mã này vào lúc 0h để nhận ưu đãi đặc biệt.

Các voucher sẽ có trong Livestream

Để sử dụng các voucher trong livestream, điều kiện đầu tiên là sản phẩm phải được gắn tag ShopeeLive.

 • Voucher có sẵn trong ví: https://sandeal.club/RYKomH
 • Các ưu đãi:
  • 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 40k đơn từ 100k (12H, 18H là mã back lượt)
  • 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 20k đơn từ 50k (12H, 18H là mã back lượt)
  • 0H, 12H, 18H: Mã giảm 25% tối đa 10k đơn từ 0k (12H, 18H là mã back lượt)
  • 0H, 12H, 18H: Mã giảm 20k đơn từ 100k (12H, 18H là mã back lượt)
  • 0H, 12H, 18H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn 0đ cho thời trang (12H, 18H là mã back lượt)
  • 0H, 12H, 18H: Mã freeship giảm 25K đơn đơn từ 25K (12H, 18H là mã back lượt)
  • 0H: Mã giảm 50% tối đa 25k đơn đơn từ 0đ toàn sàn Shopee (20H back lượt)
  • 0H: Mã giảm 80K đơn từ 400K toàn sàn Shopee (20H back lượt)
  • 0H: Mã giảm 15% tối đa 100k đơn từ 100K toàn sàn Shopee (20H back lượt)

Một số mã khác

Voucher trong ví User

 • Mã MPVC Live 25k/25k
 • Mã Live 25%, tối đa 10k, 20k, 40k
 • Mã Thời trang tới 50k tag Live
 • Mã 50%, tối đa 25k toàn sàn + Thời trang

Mã trong ví áp list LĐ

 • Mã 12%, tối đa 500k đơn từ 300k
 • Mã 15%, tối đa 100k đơn từ 99k
 • Mã 25k đơn từ 150k

Sale thời trang

 • Mã giảm giá: https://sandeal.club/nwURo8
 • Các ưu đãi:
  • SPPP1OCT8K giảm 8k đơn từ 120k
  • SPPP1OCT8KBL giảm 8k đơn từ 120k
  • Voucher ưu đãi từ các brand

Thời trang

 • Mã giảm giá: https://sandeal.club/GUDZHK
 • Các ưu đãi:
  • NSF10P1FS giảm 20k đơn từ 55k
  • FATPBAU2 giảm 15%, tối đa 40k đơn từ 150k
  • FATPBAU1 giảm 15%, tối đa 40k đơn từ 150k
  • FADEP0610 giảm 10k đơn từ 99k
  • FADAY0610 giảm 12%, tối đa 30k đơn từ 200k [Ví]
  • FAFRI0610 giảm 15%, tối đa 30k đơn từ 150k [Ví]
  • 610FA40K2 giảm 12%, tối đa 40k đơn từ 250k [Ví]
  • 610FA25K2 giảm 10%, tối đa 25k đơn từ 99k [Ví]
  • 610FA25K1 giảm 10%, tối đa 25k đơn từ 99k [Ví]
  • 610FA40K1 giảm 12%, tối đa 40k đơn từ 250k [Ví]
  • Voucher ưu đãi từ các shop bán
  • Săn deal đồng giá x9k
  • Săn mã shop 200k trong các khung giờ:
   • 0H: REMMUS200 giảm 50%, tối đa 200k đơn từ 400k [3]
   • 0h: POLO50610 giảm 50%, tối đa 200k đơn từ 400k [5]
   • 0h: DONM0610 giảm 50%, tối đa 200k đơn từ 400k [3]
   • 0h: AOKA88996 giảm 200k đơn từ 0k [5]
  • Săn mã Thời trang 200k trong các khung giờ:
   • 0h: FAHUNTFF1 giảm 200k đơn từ 0k🔥
   • 0h: FAHUNTFF2 giảm 50k đơn từ 0k

Siêu hội Hàn

 • Mã giảm giá: https://sandeal.club/G8njcF
 • Các ưu đãi:
  • CBKF0106SHV30P992 giảm 20%, tối đa 30k đơn từ 99k
  • Voucher ưu đãi từ các shop bán
  • Ưu đãi mua 1 tặng 1, deal x9k
  • Săn mã 30k, 40k từ các shop bán lúc 0h
  • 0h: YAOC10006 giảm 95%, tối đa 30k đơn từ 0k [300]
  • 0h: TOPKV0004 giảm 95%, tối đa 30k đơn từ 0k [200]
  • 0h: LABEOCT06 giảm 95%, tối đa 30k đơn từ 0k [200]
  • 0h: BEAU1006F giảm 95%, tối đa 30k đơn từ 0k [300]
  • 0h: YOUN31067 giảm 95%, tối đa 30k đơn từ 0k [300]
  • 0h: TORREISLF giảm 30%, tối đa 50k đơn từ 165k [2000]
  • 0h: PRISM87OG giảm 95%, tối đa 15k đơn từ 0k [300]
  • 0h: MARY23106 giảm 95%, tối đa 30k đơn từ 0k [300]
  • 0h: COSBSAL06 giảm 95%, tối đa 30k đơn từ 0k [200]
  • 0h19s: FORM106GV giảm 50%, tối đa 40k đơn từ 80k [300]
  • Áp dụng chung list: https://sandeal.club/Y5iXse
  • 0h: CBKF0106SHV40P01 giảm 40k đơn từ 0k🔥
  • 0h: MEGAKOREA0H giảm 400k đơn từ 0đ🔥

Đời sống

 • Mã giảm giá: https://sandeal.club/PFxhe5
 • Các ưu đãi:
  • LIFE61020KD giảm 10%, tối đa 20k đơn từ 99k [Ví]
  • LIFE61050KD giảm 10%, tối đa 50k đơn từ 350k [Ví]
  • LIFE61050K giảm 10%, tối đa 50k đơn từ 200k
  • LIFE61020KP giảm 10%, tối đa 20k đơn từ 99k
  • LIFE61020K giảm 15k đơn từ 99k
  • Săn deal đồng giá 1k, x9k

Shop nổi bật

 • Mã giảm giá: https://sandeal.club/RAGz8j
 • Các ưu đãi:
  • NSF10P120 giảm 20k đơn từ 55k
  • NSF10P125 giảm 25k đơn từ 70k
  • NSF10P1HB giảm 20k đơn từ 55k
  • NSF10P1FS giảm 20k đơn từ 55k
  • NSF100620 giảm 20k đơn từ 50k
  • NSF100630 giảm 30k đơn từ 85k
  • Voucher ưu đãi từ các shop bán
  • Săn deal đồng giá 1k trong các khung giờ
  • Săn voucher giảm 50k đơn từ 149k
  • 0h: NSF100H1 giảm 50k đơn từ 149k🔥

Ưu đãi thẻ

Top deal hot trend

 • Mã giảm giá: https://sandeal.club/m91mW0
 • Gợi ý: Lưu thêm 1 mã MPVC tại banner, xem thêm các ưu đãi từ các shop bán.

Từ Kiehl’s

 • Mã giảm giá: https://sandeal.club/sUTQRx
 • Các ưu đãi:
  • COSLUX10 giảm 100k đơn từ 1.2m
  • Voucher giảm tới 100k đơn từ shop bán
  • Quà tặng kèm tới 1050k

Từ Philips

 • Mã giảm giá: https://sandeal.club/RavgQe
 • Các ưu đãi:
  • Voucher giảm tới 1m từ shop bán
  • Quà tặng 0đ cho các đơn hàng

Từ Unilever

 • Mã giảm giá: https://sandeal.club/z1WhVs
 • Các ưu đãi:
  • UHB610249 giảm 10%, tối đa 30k đơn từ 249k [Ví]
  • UHB610199 giảm 8%, tối đa 20k đơn từ 199k [Ví]
  • UHC610 giảm 7%, tối đa 28k đơn từ 389k
  • UHB61049 giảm 6%, tối đa 30k đơn từ 499k
  • UHB61019 giảm 5%, tối đa 10k đơn từ 199k
  • UHB61034 giảm 5%, tối đa 20k đơn từ 349k
  • UCRM6 giảm 10%, tối đa 50k đơn từ 150k
  • Quà 0đ từ shop, mua 1 tặng 1

Từ Anessa x Dprogram

 • Mã giảm giá: https://sandeal.club/bBUeM2
 • Các ưu đãi:
  • COSME61023 giảm 8%, tối đa 40k đơn từ 399k
  • ANES0610B giảm 5%, tối đa 30k đơn từ 500k
  • ANES0610A giảm 20k đơn từ 400k
  • ANES0610C giảm 7%, tối đa 50k đơn từ 600k
  • ANES0610D giảm 12%, tối đa 120k đơn từ 999k
  • ANESBAS4 giảm 10%, tối đa 100k đơn từ 999k
  • ANESBAS3 giảm 5%, tối đa 30k đơn từ 550k
  • ANES10101 giảm 20k đơn từ 400k
  • ANES10102 giảm 5%, tối đa 30k đơn từ 500k
  • ANES10103 giảm 8%, tối đa 50k đơn từ 600k
  • ANES10104 giảm 12%, tối đa 120k đơn từ 999k
  • DPR01010A giảm 5%, tối đa 30k đơn từ 400k
  • DPR01010B giảm 8%, tối đa 50k đơn từ 600k
  • DPR01010C giảm 12%, tối đa 120k đơn từ 999k
  • DPR01010D giảm 15%, tối đa 120k đơn từ 699k
  • Quà 0đ từ shop, mua 1 tặng 1

X10 xu thưởng

Quà tặng Shopee

Đây là danh sách mã giảm giá Shopee tháng 10/2023 được cập nhật mới nhất. Hãy nhanh tay sử dụng để nhận ưu đãi hấp dẫn và mua sắm với giá tốt nhất tại Shopee. Hãy để EzBeauty.vn trở thành nguồn đáng tin cậy cho thông tin ưu đãi Shopee và mang đến cho bạn những trải nghiệm mua sắm thú vị nhất.

By Hà Phương

Với kinh nghiệm trên 7 năm trong lĩnh vực làm đẹp mình tạo nên EzBeauty là website chia sẻ kiến thức và thông tin cho mọi người!