Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí
Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí

Những ngày này, việc xử lý nước thải trở nên ngày càng quan trọng với mục tiêu bảo vệ môi trường. Một phương pháp hiệu quả và bền vững được áp dụng là xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí. Phương pháp này không chỉ giúp phân hủy các chất hữu cơ gây ô nhiễm, mà còn xử lý hiệu quả các chất vô cơ trong nước thải. Hãy cùng tìm hiểu về phương pháp này và những lợi ích mà nó mang lại.

Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

Phương pháp sinh học sử dụng vi sinh vật để phân hủy các chất hữu cơ hòa tan và một số chất vô cơ như H2S, Sunfit, Ammonia, Nitơ… Các vi sinh vật sử dụng chất hữu cơ và khoáng chất làm thức ăn để sinh trưởng và phát triển. Phương pháp xử lý sinh học có thể được chia thành hai loại chính: phương pháp kỵ khí và phương pháp hiếu khí.

Quá trình phân hủy chất hữu cơ nhờ vi sinh vật gọi là quá trình oxy hóa sinh hóa. Quá trình này diễn ra qua ba giai đoạn chính: chuyển chất ô nhiễm vào bên trong tế bào vi sinh vật, khuếch tán qua màng bán thấm và chuyển hóa các chất trong tế bào vi sinh vật. Tốc độ quá trình phụ thuộc vào nồng độ chất hữu cơ, hàm lượng tạp chất và ổn định của lưu lượng nước thải vào hệ thống xử lý.

Khái niệm quá trình sinh học hiếu khí

Quá trình sinh học hiếu khí là quá trình oxy hóa các chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học với sự tham gia của vi sinh vật hiếu khí trong điều kiện có oxy. Đây là một quá trình quan trọng trong việc xử lý nước thải, giúp phân hủy các chất hữu cơ và làm giảm các chất ô nhiễm.

Nguyên tắc quá trình sinh học hiếu khí

Quá trình này sử dụng vi sinh vật hiếu khí để phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải. Quá trình phân hủy chất hữu cơ của vi sinh vật hiếu khí có thể mô tả bằng sơ đồ: (CHO)nNS + O2 -> CO2 + H2O + NH4 + H2S + Tế bào vi sinh vật + … ΔH. Hiếu khí cũng có khả năng nitrat hóa và sunfat hóa các chất như NH4+ và H2S.

Ưu và nhược điểm của phương pháp xử lý nước thải sinh học hiếu khí

Phương pháp xử lý nước thải sinh học hiếu khí có nhiều ưu điểm. So với phương pháp kỵ khí, phương pháp hiếu khí hiệu quả hơn và triệt để hơn. Nó cũng không gây ô nhiễm thứ cấp như phương pháp hóa học, hóa lý.

Tuy nhiên, phương pháp hiếu khí cũng có nhược điểm. Công trình xử lý nước thải sinh học hiếu khí có thể chiếm nhiều diện tích hơn và đòi hỏi đầu tư thiết bị lớn. Chi phí vận hành và sục khí cũng tương đối cao. Hơn nữa, không có khả năng thu hồi năng lượng và không chịu được thay đổi đột ngột về tải trọng hữu cơ.

Mô tả quá trình sinh học hiếu khí

Trong quá trình lên men sinh học hiếu khí, vi sinh vật oxy hóa các chất hữu cơ trong nước thải thành CO2, H2O, NO3- và SO42-. Các axit amin, axit béo và các chất đơn giản khác sẽ được phân hủy hoặc chuyển hóa thành tế bào vi sinh vật mới. Quá trình này diễn ra qua ba giai đoạn: giai đoạn chậm, giai đoạn tăng trưởng, giai đoạn cân bằng và giai đoạn chết.

Phương pháp xử lý nước thải sinh học hiếu khí đã được chứng minh là hiệu quả và bền vững trong việc xử lý nước thải. EzBeauty.vn cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm và đóng góp tích cực vào việc bảo vệ môi trường. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập EzBeauty.vn ngay hôm nay!

By Hà Phương

Với kinh nghiệm trên 7 năm trong lĩnh vực làm đẹp mình tạo nên EzBeauty là website chia sẻ kiến thức và thông tin cho mọi người!