Rác thải

Khi nói về môi trường và sự phát triển bền vững, việc xử lý rác thải là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Trong cuộc sống hiện đại, sự phát triển của thành phố TP.HCM không chỉ mang lại những tiện ích vượt trội mà còn đặt ra những thách thức lớn trong việc xử lý rác thải. Thấu hiểu tầm quan trọng của vấn đề này, UBND TP.HCM đã đưa ra yêu cầu nghiêm túc với doanh nghiệp để đảm bảo việc xử lý rác thải từ gia đình và hoạt động kinh doanh diễn ra theo đúng quy trình đã duyệt.

Đặt hàng bổ sung và yêu cầu pháp lý

Hồi tháng 7 năm 2021, UBND TP.HCM đã yêu cầu doanh nghiệp xử lý khối lượng rác sinh hoạt tại nhà máy của công ty thêm 400 tấn/ngày. Đồng thời, doanh nghiệp cần hoàn thành tất cả các thủ tục pháp lý liên quan đến đầu tư, xây dựng và bảo vệ môi trường. Công ty cần che phủ kín toàn bộ lượng chất thải tồn lưu tại các bãi lưu chứa trong khuôn viên nhà máy, thu gom toàn bộ nước rỉ rác phát sinh và tăng cường chuyển trả chất thải tồn lưu về bãi chôn lấp số 3. Trong vòng 2 năm kể từ khi được chấp thuận khối lượng đặt hàng bổ sung, công ty cũng cam kết xử lý toàn bộ khối lượng rác tồn trong khuôn viên nhà máy, không để phát sinh chất thải.

Tiến độ triển khai và những vấn đề cần khắc phục

Tuy đã có một số chuyển biến tích cực, nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) vẫn đánh giá rằng tiến độ triển khai công tác khắc phục của doanh nghiệp còn chậm và chưa đáp ứng đúng tiến độ cam kết. Cụ thể, công ty vẫn chưa giải quyết triệt để một số vấn đề tồn đọng. Hình thức xử lý chủ yếu mà công ty sử dụng là công nghệ đốt, không thu hồi năng lượng, và không thực hiện đầy đủ các công đoạn sản xuất compost và tái chế nhựa. Công ty cũng chưa xử lý triệt để chất thải tồn lưu trên khu vực đường nội bộ và vẫn còn tồn tại lượng lớn chất thải tại khu vực nạp liệu. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng trong nhà máy cũng xuống cấp và hư hỏng.

Yêu cầu xử lý và khắc phục

Từ tháng 10 năm 2021, Sở TN-MT đã điều phối khối lượng rác sinh hoạt về nhà máy xử lý của Công ty Tâm Sinh Nghĩa với khoảng 1.300 – 1.400 tấn/ngày. Tuy nhiên, sau khi tiến hành giám sát, Sở TN-MT phát hiện rằng công ty vẫn chưa khắc phục triệt để các vấn đề tồn đọng. Do đó, Sở đã quyết định điều chỉnh khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được tiếp nhận và xử lý theo hợp đồng từ 1.300 – 1.400 tấn/ngày xuống còn 1.000 tấn/ngày. Đồng thời, công ty cũng được yêu cầu xử lý rác sinh hoạt theo quy trình công nghệ đã được phê duyệt, bao gồm phân loại, sản xuất compost, tái chế nhựa và đốt không thu hồi năng lượng. Công ty cần vận hành đầy đủ các lò đốt để tăng cường xử lý chất thải tồn lưu. Ngoài ra, công ty cũng cần hoàn thiện việc lót đáy các mương nước và thu gom triệt để nước nhiễm bẩn về hệ thống xử lý nước rỉ rác của nhà máy. Đặc biệt, vấn đề liên quan đến chất thải tồn lưu và hiện tượng rò rỉ khói đen tại hệ thống thu gom khói lò đốt cũng cần được khắc phục.

Trước tầm quan trọng của việc xử lý rác thải và bảo vệ môi trường, doanh nghiệp cần thực hiện đúng các yêu cầu đã được đề ra. Chỉ thông qua sự hợp tác và tuân thủ quy trình đã được duyệt, chúng ta mới có thể đảm bảo một môi trường sống trong lành và bền vững cho tương lai của TP.HCM.

Đọc thêm tại EzBeauty.vn.

By Hà Phương

Với kinh nghiệm trên 7 năm trong lĩnh vực làm đẹp mình tạo nên EzBeauty là website chia sẻ kiến thức và thông tin cho mọi người!