NGHIÊN CỨU NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN CỦA SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
NGHIÊN CỨU NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN CỦA SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  • Lượt xem: 3577
  • Ngày công bố: 07/08/2021

Đặng Thùy Linh , Dương Thị Chinh, Phạm Minh Hà, Nguyễn Thị Thanh Huyền Sinh viên K57 Tài chính quốc tế – Khoa Tài chính ngân hàng Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Việt Nam

Đinh Quý Đức Sinh viên K57 Thương mại quốc tế – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thị Hà Thanh Giảng viên bộ môn Tiền tệ Ngân hàng – Khoa Tài chính ngân hàng Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Abstract

This study analyzes the factors that influence students’ intention to use personal finance management apps in the Vietnam context. The data is collected from a survey conducted on 523 students from many universities in Hanoi, the capital of Vietnam. A conceptual framework was developed by integrating variables from theory of planned behavior, technology acceptance model and other previous studies. The results show that attitude, subjective norm, perceived usefulness, perceived risk and perceived behavioral control were significant in affecting students’ intention to use personal finance management apps. The study suggested that university lecturers encourage their students to use personal finance management apps while the product suppliers should improve the security and technology of these applications and promote their images on social media.

Keywords: Personal finance management apps, TAM, TPB, Vietnam

Tóm tắt

Nghiên cứu này phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng các ứng dụng quản lý tài chính cá nhân trong bối cảnh Việt Nam. Dữ liệu được thu thập từ một cuộc khảo sát trên 523 sinh viên đến từ rất nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội, thủ đô Việt Nam. Khung lý thuyết bài nghiên cứu được xây dựng nhờ kết hợp nhiều biến số tham khảo từ thuyết hành vi dự định, mô hình chấp nhận công nghệ và các nghiên cứu khác đi trước. Kết quả nghiên cứu cho thấy các biến thái độ, chuẩn chủ quan, nhận thức rủi ro và nhận thức kiểm soát hành vi là những nhân tố gây nên ảnh hưởng tương đối đến ý định sử dụng các ứng dụng quản lý tài chính cá nhân. Từ đó nghiên cứu khuyến nghị các giảng viên tại các trường đại học nên khuyến khích sinh viên sử dụng những ứng dụng này. Ngoài ra các nhà cung cấp dịch vụ nên cải thiện tính bảo mật và chất lượng công nghệ cũng như quảng bá hình ảnh sản phẩm trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Từ khóa: Ứng dụng quản lí tài chính cá nhân, TAM, TPB, Việt Nam

Placeholder

By Hà Phương

Với kinh nghiệm trên 7 năm trong lĩnh vực làm đẹp mình tạo nên EzBeauty là website chia sẻ kiến thức và thông tin cho mọi người!