Một thời kỳ lịch sử mới chính thức khởi đầu – chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc!

Với sự giúp đỡ quan trọng từ Hồng quân Liên Xô và quân Đồng Minh, cũng như nỗ lực không ngừng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc dân Đảng, cuối cùng, cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc kéo dài nhiều năm đã giành được thắng lợi vào cuối tháng 8 năm 1945. Vào tháng 9 cùng năm, Nhật Bản tuyên bố đầu hàng chính thức trước quân Đồng Minh.

Sau khi chiến tranh kết thúc, tập đoàn Quốc dân Đảng do Tưởng Giới Thạch lãnh đạo lợi dụng danh nghĩa tiếp quản nhiều ngân hàng, xí nghiệp công nghiệp và tài sản quốc gia mà trước đây đã bị Nhật Bản chiếm đóng. Tuy nhiên, tại thời điểm này, Trung Quốc đã trải qua nhiều biến đổi quan trọng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lực lượng quân đội phát triển nhanh chóng và lãnh thổ giải phóng ngày càng mở rộng. Mục tiêu chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc là lãnh đạo nhân dân đấu tranh để đạt được hòa bình, độc lập dân tộc. Nhờ sử dụng linh hoạt chiến lược quân sự, nhân dân Trung Quốc cùng với Đảng Cộng sản và Quân Giải phóng đã dần dần đạt được thế chủ động. Vào tháng 10 năm 1945, Đảng Cộng sản và Quốc dân Đảng đã ký hiệp ước chấm dứt nội chiến và triệu tập hội nghị chính trị hiệp thương để xây dựng lại đất nước. Mặc dù đã tổ chức hội nghị hiệp thương, nhưng tập đoàn Tưởng Giới Thạch vẫn tiếp tục chuẩn bị cho cuộc nội chiến với sự giúp đỡ từ đế quốc Mỹ.

Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 1946, Quốc dân Đảng tập trung tấn công vào các khu vực giải phóng được kiểm soát bởi Đảng Cộng sản. Từ cuối năm 1946, Đảng Cộng sản tiếp tục xây dựng lực lượng nông dân trong các vùng mới giải phóng, giành lại ruộng đất từ tay phong kiến và địa chủ, từng bước xây dựng nền dân chủ mới. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc không chỉ tập trung vào bảo vệ lãnh thổ mà chủ yếu nhằm tiêu diệt lực lượng quân địch và xây dựng lực lượng của mình.

Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 1946, Quân Giải phóng đã chuyển từ chiến thuật phòng ngự sang phản công trên toàn quốc. Sau đó, các khu vực Liêu Ninh, Thẩm Dương, Thiên Tân… lần lượt được giải phóng. Vào tháng 4 năm 1949, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc vượt sông Trường Giang để tấn công vào trụ sở của Quốc dân Đảng. Chế độ của Quốc dân Đảng chính thức sụp đổ.

Từ ngày 21 đến 30 tháng 9 năm 1949, Hội nghị chính trị hiệp thương đã được triệu tập tại Bắc Kinh để thông qua Cương lĩnh chung và bầu Hội đồng Chính phủ do Mao Trạch Đông giữ chức Chủ tịch. Hội đồng đã bổ nhiệm Chu Ân Lai làm Thủ tướng Quốc vụ Viện kiêm bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ngày 1 tháng 10 năm 1949, nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa chính thức được thành lập.

Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ của Trung Quốc năm 1949 là một trong những sự kiện lịch sử quan trọng trên thế giới. Cuộc cách mạng này chấm dứt hơn 100 năm thuộc địa và chiếm đóng của các đế quốc và thực dân phong kiến. Cách mạng năm 1949 ở Trung Quốc đã mở đầu cho một thời kỳ mới – thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Với diện tích bằng 1/4 châu Á và dân số gần 1/4 dân số toàn cầu, chiến thắng của cách mạng Trung Quốc đã góp phần quan trọng tăng cường ảnh hưởng và sức mạnh của chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới, đồng thời có tác động sâu rộng đến sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc trên toàn cầu.

Photo by EzBeauty.vn

By Hà Phương

Với kinh nghiệm trên 7 năm trong lĩnh vực làm đẹp mình tạo nên EzBeauty là website chia sẻ kiến thức và thông tin cho mọi người!