Image

Chúng ta đã không còn xa lạ với vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải rắn sinh hoạt. Vì vậy, việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh là một nhiệm vụ cấp bách và không thể thiếu. Để làm được điều này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đóng vai trò quan trọng với chức năng quản lý nhà nước về công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường quản lý theo quy định pháp luật

Để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức triển khai xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành các văn bản pháp luật quy định về công tác này. Điều này không chỉ giúp định hình các quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt mà còn tạo ra một cơ sở vững chắc cho công tác quản lý vào tương lai. Hơn nữa, việc công khai, minh bạch các thông tin về công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh cũng được đểu đặt ra nhằm mục tiêu hoàn thành trong tháng 7/2023.

Đảm bảo kế hoạch thu gom và xử lý chất thải

Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư, đã đề ra kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời, việc tuyên truyền, giáo dục và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt là rất cần thiết để tạo ra nhân viên có đủ kiến thức và nhận thức về vấn đề này.

Đâu là các bước thực hiện?

Trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lựa chọn cơ sở xử lý thông qua hình thức đấu thầu hoặc đặt hàng. Nếu không thể lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu, các biện pháp khác như đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ cũng được áp dụng. Trước khi thực hiện, UBND tỉnh cần được thẩm định và trình xem xét. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của việc lựa chọn cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Sự hỗ trợ từ các ngành liên quan

Để thuận tiện hơn cho công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các ngành khác cũng đóng vai trò quan trọng. Chẳng hạn, Sở Tài chính chủ trì cùng các cơ quan liên quan trong việc thẩm định phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải. Đồng thời, việc cấp kinh phí và hỗ trợ từ ngân sách nhà nước rất quan trọng để đảm bảo hoạt động này diễn ra một cách hiệu quả.

Chúng ta cần làm gì?

Mỗi cá nhân, tổ chức đều có trách nhiệm tham gia vào công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Chúng ta cần tuân thủ các quy định pháp luật và thực hiện đúng theo hướng dẫn của chính quyền địa phương. Chỉ thông qua sự kết hợp của tất cả chúng ta, chúng ta mới có thể tạo ra một môi trường trong lành và bền vững cho cộng đồng. Hãy cùng EzBeauty.vn hướng tới một tương lai tươi sáng và thân thiện với môi trường.

Đọc thêm: EzBeauty.vn

By Hà Phương

Với kinh nghiệm trên 7 năm trong lĩnh vực làm đẹp mình tạo nên EzBeauty là website chia sẻ kiến thức và thông tin cho mọi người!