Chương trình quản lý sinh viên PHP lưu database
Chương trình quản lý sinh viên PHP lưu database

Ở bài tập trước chúng ta đã tập làm trang quản lý sinh viên lưu session với các thao tác hiển thị danh sách, thêm, xóa và sửa sinh viên, tuy nhiên ở bài đó chúng ta chỉ lưu dữ liệu tạm ở Session mà thôi, vậy thì trong bài này chúng ta tiếp tục xây dựng ứng dụng này nhưng thay vì sử dụng Session thì ta sử dụng MySQL để lưu trữ dữ liệu.

test php

Bước đầu tiên chúng ta xây dựng cơ sở dư liệu đã nhé.

1. Xây dựng CSDL quản lý sinh viên

Chúng ta chỉ lưu trữ một bảng với các thông tin như sau: sv_id, sv_name, sv_sex, sv_birthday. Bạn mở phpmyadmin lên và tạo một database tên là qlsv_db, sau đó chạy câu SQL sau để tạo mới table tv_sinhvien.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Trong câu SQL trên mình đã thêm 4 records để demo nhé các bạn.

2. Xây dựng thư viện quản lý sinh viên

Chúng ta sẽ viết một thư viện quản lý sinh viên thực hiện các thao tác như hiển thị danh sách, thêm, xóa và sửa sinh viên. Tuy nhiên trước khi vào bài thì chúng ta cần phải tạo cấu trúc folder đã nhé. Bạn hãy tạo danh sách các file như trong hình sau:

Trong đó các file được sử dụng với mục đích như sau:

  • libs/students.php sẽ chứa các hàm xử lý database sinh viên
  • student-add.php sẽ xử lý thao tác thêm sinh viên
  • student-delete.php sẽ xử lý thao tác xóa sinh viên
  • student-edit.php sẽ xử lý thao tác sửa sinh viên
  • student-list.php sẽ xử lý thao tác hiển thị danh sách sinh viên.

Bạn mở file libs/students.php lên và nhập vào nội dung sau:

Bạn nhớ thay đổi thông tin kết nối cho phù hợp với máy của bạn nhé. Ý nghĩa của từng hàm mình đã comment rất rõ ràng trong code rồi nên mình không giải thích gì thêm.

3. Hiển thị danh sách sinh viên

Bạn mở file student-list.php lên và nhập vào nội dung sau:

4. Chức năng thêm sinh viên

Bạn mở file student-add.php lên và nhập vào nội dung sau:

Để hiểu được bài này bạn phải biết phương thức POST trong PHP và hàm header nữa nhé.

5. Chức năng sửa sinh viên

Bạn mở file student-edit.php lên và nhập vào nội dung sau:

Điểm chú ý ở file này là ta sẽ dựa vào ID trên URL để lấy thông tin sinh viên cần sửa và hiển thị ra các ô input.

6. Chức năng xóa sinh viên

Chức năng này khá đơn giản, nó sẽ dựa vào thông tin id của sinh viên để xóa. Bạn mở file student-delete.php lên và nhập vào nội dung sau:

Ok vậy là xong rồi. Bạn hãy chạy file student-list.php lên và xem thành quả nhé.

7. Lời kết

Bài này viết tương đối khó viết bởi vì code có kèm lẫn mã HTML + PHP nên rất rối, vì vậy mỗi file mình không giải thích nhiều mà dành phần đó cho các bạn tự đọc code tự hiểu nhé, mình có comment rất rõ nên cũng không mấy khó lắm đâu. Sau khi làm xong và hiểu bài này thì bạn đã thành thạo được các thao tác Create – Update – Delete giữa PHP và MySQL rồi đấy.

By Hà Phương

Với kinh nghiệm trên 7 năm trong lĩnh vực làm đẹp mình tạo nên EzBeauty là website chia sẻ kiến thức và thông tin cho mọi người!