Công đoàn Ban Tổ chức Tỉnh ủy có 29 đoàn viên, trong đó có 14 đoàn viên là nữ. Thời gian qua, Công đoàn Ban Tổ chức Tỉnh ủy luôn đoàn kết thống nhất và phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng cơ quan để vận động đoàn viên tham gia thực hiện tốt các kế hoạch hoạt động của công đoàn cơ quan. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quan tâm trong việc chăm lo đời sống đoàn viên; vận động 100% đoàn viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên vận động đoàn viên nâng cao kiến thức về chuyên môn, tích cực vận động đoàn viên tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhân các dịp lễ lớn do Ngành và Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức, đạt được nhiều kết quả, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, đoàn viên.

Xác định việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên là một nhiệm vụ quan trọng của Công đoàn cơ sở, không những đảm bảo tính đặc trưng của công đoàn mà còn tạo sức mạnh đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có thể nói rằng, tập thể nói chung , mỗi cá nhân nói riêng yên tâm công tác, đầu tư cho chất lượng chuyên môn tốt khi cuộc sống của mỗi đoàn viên, cũng như tập thể được bảo vệ, thỏa mãn những lợi ích hợp pháp, đời sống ngày càng được cải thiện và nâng cao cả về vật chất mà lẫn tinh thần, minh chứng cho điều này có thể lấy dẫn chứng từ việc: Tham gia các chương trình về nguồn do Công đoàn cơ quan tổ chức; phối hợp tổ chức thăm đau ốm, hiếu hỷ cho đoàn viên của Công đoàn Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Để đáp ứng những yêu cầu trên không ai khác ngoài Công đoàn, xác định công chức được giao phụ trách Công đoàn phải thực sự là người đồng chí, người đồng nghiệp, người bạn gần gũi thấu hiểu hoàn cảnh, tâm tư của các đồng chí mình; chú trọng đến tình cảm, đoàn viên, kịp thời thăm hỏi khi ốm đau, hiếu hỷ, luôn quan tâm động viên đoàn viên và kịp thời tặng quà hỗ trợ khi họ gặp khó khăn hoạn nạn. Những việc làm đó đã mang đến hiệu quả, ý nghĩa và thực sự tạo niềm vui và sự gần gũi trong nội bộ để cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ.

Trong những năm qua, Công đoàn Ban Tổ chức Tỉnh ủy luôn tham mưu, đề xuất và sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Đảng ủy, Lãnh đạo Ban về thời gian cũng như kinh phí để đoàn viên tham gia đầy đủ các hoạt động của Công đoàn.

Bên cạnh đó, do đặc thù Công đoàn cơ quan có gần 50% đoàn viên là nữ nên Ban Chấp hành Công đoàn Ban Tổ chức Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm đến các đoàn viên nữ đang nuôi con nhỏ hoặc nhà ở xa cơ quan, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên nữ vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn ở cơ quan, đồng thời có điều kiện chăm lo sức khỏe, chăm lo gia đình, có như vậy thì đoàn viên mới yên tâm, công tác tốt.

Qua các vấn đề vừa nêu trên đã thực sự đem lại niềm vui, niềm phấn khởi, sự đoàn kết gắn công chức, đoàn viên trong một không khí đầm ấm, nhân văn của tình đồng nghiệp. Từ đó khối đoàn kết trong Công đoàn Ban Tổ chức Tỉnh ủy được bền vững hơn, công tác chuyên môn được hiệu quả hơn, từ đó chất lượng đoàn viên trong Tổ công đoàn cũng ngày một cao hơn, có chất lượng hơn, gây hiệu ứng lan tỏa, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của Công đoàn và Lãnh đạo Ban giao.

Để công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và việc thực hiện các nhiệm vụ của Công đoàn cơ quan đạt kết quả trong những năm tới, Công đoàn Ban Tổ chức Tỉnh ủy xác định một số định hướng trọng tâm cần thực hiện như sau:

Một là,mỗi đoàn viên cần tăng cường nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò nhiệm vụ trong công tác chuyên môn; luôn luôn học tập, nghiên cứu đề ra những giải pháp mới cho việc thực hiện công việc và nhiệm vụ được giao.

Hai là, các Tổ công đoàn và Ban Chấp hành Công đoàn phải là một tập thể đoàn kết, có năng lực tổ chức các hoạt động của công đoàn; mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, đồng thời tập thể công đoàn cơ quan phải thực sự là tập thể đoàn kết, là tổ ấm của tất cả đoàn viên công đoàn.

Ba là,Ban Chấp hành Công đoàn chủ động tham m­ưu Đảng ủy về lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Công đoàn; có sự thảo luận, thống nhất phối hợp giữa Công đoàn với Thủ trưởng cơ quan về chăm lo đời sống, thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho đoàn viên.

Bốn là,Ban Chấp hành Công đoàn chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hàng năm, thực hiện phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể khi giao việc cho đoàn viên; tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của Lãnh đạo Ban về thời gian, kinh phí để tổ chức các hoạt động theo kế hoạch, đạt chất lượng cao nhất.

Năm là,Đảng ủy và Lãnh đạo Ban tạo điều kiện cho Công đoàn làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, tạo không khí thi đua sôi nổi trong việc thực hiện các nhiệm vụ do Công đoàn cơ quan và cấp trên giao cho mỗi đoàn viên công đoàn; phát động và tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng nhằm động viên khích lệ toàn thể đoàn viên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

By Hà Phương

Với kinh nghiệm trên 7 năm trong lĩnh vực làm đẹp mình tạo nên EzBeauty là website chia sẻ kiến thức và thông tin cho mọi người!