EzBeauty.vn

Giới thiệu

Trong quá trình quản lý sinh viên, việc tìm kiếm và sắp xếp thông tin sinh viên là một công việc không thể thiếu. EzBeauty.vn hiểu được điều này và đã phát triển một hệ thống quản lý sinh viên tiện lợi và hiệu quả. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 7 trường hợp sử dụng của hệ thống quản lý sinh viên.

Thêm một Sinh viên

Người tham gia: Quản trị viên hệ thống, giáo viên
Mô tả: Quản trị viên hoặc giáo viên có thể thêm một sinh viên mới vào hệ thống. Họ đăng nhập vào hệ thống và yêu cầu chức năng “Thêm Sinh viên”. Hệ thống sẽ yêu cầu nhập thông tin sinh viên, bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống. Nếu thông tin là hợp lệ, hệ thống sẽ tạo một sinh viên mới, ngược lại sẽ báo lỗi.

Thêm một Sinh viên

Sửa một Sinh viên

Người tham gia: Quản trị viên hệ thống, giáo viên
Mô tả: Quản trị viên hoặc giáo viên có thể sửa thông tin của một sinh viên đã có trong hệ thống. Họ đăng nhập vào hệ thống và yêu cầu chức năng “Sửa Sinh viên”. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách tất cả các sinh viên để người dùng chọn sinh viên cần sửa. Sau khi thay đổi thông tin sinh viên, hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ và cập nhật thông tin mới.

Sửa một Sinh viên

Xoá một Sinh viên

Người tham gia: Quản trị viên hệ thống, giáo viên
Mô tả: Quản trị viên hoặc giáo viên có thể xoá thông tin của một sinh viên đã có trong hệ thống. Họ đăng nhập vào hệ thống và yêu cầu chức năng “Xoá Sinh viên”. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách của tất cả các sinh viên để người dùng chọn sinh viên cần xoá. Nếu thông tin sinh viên có thể xoá, hệ thống sẽ xóa sinh viên đó khỏi CSDL, ngược lại sẽ báo lỗi.

Xoá một Sinh viên

Thêm một Môn thi

Người tham gia: Quản trị viên hệ thống, giáo viên
Mô tả: Quản trị viên hoặc giáo viên có thể thêm một môn thi mới vào hệ thống. Họ đăng nhập vào hệ thống và yêu cầu chức năng “Thêm Môn thi”. Hệ thống sẽ yêu cầu nhập thông tin của môn thi, bao gồm tên môn thi và mô tả. Nếu thông tin là hợp lệ, hệ thống sẽ tạo một môn thi mới.

Thêm một Môn thi

Sửa một Môn thi

Người tham gia: Quản trị viên hệ thống, giáo viên
Mô tả: Quản trị viên hoặc giáo viên có thể sửa thông tin của một môn thi đã có trong hệ thống. Họ đăng nhập vào hệ thống và yêu cầu chức năng “Sửa Môn thi”. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách tất cả các môn thi để người dùng chọn môn thi cần sửa. Sau khi thay đổi thông tin môn thi, hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ và cập nhật thông tin mới.

Sửa một Môn thi

Xoá một Môn thi

Người tham gia: Quản trị viên hệ thống, giáo viên
Mô tả: Quản trị viên hoặc giáo viên có thể xoá thông tin của một môn thi đã có trong hệ thống. Họ đăng nhập vào hệ thống và yêu cầu chức năng “Xoá Môn thi”. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách tất cả các môn thi để người dùng chọn môn thi cần xoá. Nếu thông tin môn thi có thể xoá, hệ thống sẽ xóa thông tin đó khỏi CSDL, ngược lại sẽ báo lỗi.

Xoá một Môn thi

Đó là 7 trường hợp sử dụng quản lý sinh viên trong hệ thống EzBeauty.vn. Với những chức năng tiện lợi và dễ sử dụng này, việc quản lý sinh viên sẽ trở nên đơn giản và hiệu quả hơn bao giờ hết.

Hãy truy cập EzBeauty.vn ngay để trải nghiệm hệ thống quản lý sinh viên tuyệt vời này!

By Hà Phương

Với kinh nghiệm trên 7 năm trong lĩnh vực làm đẹp mình tạo nên EzBeauty là website chia sẻ kiến thức và thông tin cho mọi người!