Nguyên tắc tận tâm, thiện chí thực hiện cam kết quốc tế Pacta sunt servanda
Nguyên tắc tận tâm, thiện chí thực hiện cam kết quốc tế Pacta sunt servanda

Luật quốc tế là hệ thống quy phạm và nguyên tắc điều chỉnh quan hệ phát sinh giữa các quốc gia. Nguyên tắc căn bản nhất trong Luật quốc tế là nguyên tắc tận tâm, thiện chí thực hiện cam kết quốc tế. Hiểu đơn giản, đây là nguyên tắc yêu cầu các quốc gia tham gia cam kết quốc tế phải tuân thủ và thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết.

Quy định về luật quốc tế và chủ thể

Luật quốc tế quy định quan hệ pháp lý giữa các quốc gia ở nhiều cấp độ và hình thức hợp tác khác nhau. Để xác định một thực thể là chủ thể của Luật quốc tế, chúng ta cần dựa vào các dấu hiệu cơ bản sau:

  • Tham gia vào các quan hệ quốc tế do Luật quốc tế điều chỉnh.
  • Tự chủ, độc lập trong hoạt động quốc tế.
  • Có quyền và nghĩa vụ riêng biệt đối với các chủ thể khác theo quy định của luật quốc tế.
  • Gánh vác trách nhiệm pháp lý quốc tế do những hành vi pháp lý gây ra.

Với quốc gia là chủ thể chính, các tổ chức quốc tế liên quốc gia cũng được công nhận là chủ thể phái sinh của Luật quốc tế. Những tổ chức này là kết quả của sự liên kết giữa các quốc gia, với mục tiêu hợp tác đa lĩnh vực và phát triển chung.

Nguồn gốc và cơ sở pháp lý của nguyên tắc tận tâm, thiện chí thực hiện cam kết quốc tế

Nguyên tắc tận tâm, thiện chí thực hiện cam kết quốc tế đã tồn tại từ thời La Mã cổ đại và được ghi nhận trong các văn kiện quốc tế. Đây là nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế và được quy định trong Hiến chương Liên hợp quốc năm 1945, Công ước Viên năm 1969 và Tuyên bố về các nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế năm 1970.

Theo nguyên tắc này, các bên tham gia cam kết quốc tế phải thỏa thuận và tự nguyện, đồng thời tuân thủ nghĩa vụ đã cam kết. Nguyên tắc này áp dụng đối với các điều ước quốc tế có hiệu lực, tức là các điều ước được ký kết trên cơ sở bình đẳng.

Nội dung của nguyên tắc tận tâm, thiện chí thực hiện cam kết quốc tế

Theo các văn kiện pháp lý quốc tế đã đề cập, nguyên tắc này bao gồm những nội dung sau:

  • Mọi quốc gia có nghĩa vụ thực hiện tự nguyện, có thiện chí, trung thực và đầy đủ các nghĩa vụ Điều ước quốc tế của mình.
  • Mọi quốc gia phải tuân thủ Điều ước quốc tế một cách triệt để, không phụ thuộc vào các sự kiện trong và ngoài nước.
  • Quốc gia không được viện dẫn pháp luật trong nước để từ chối thực hiện nghĩa vụ quốc tế.
  • Các quốc gia không có quyền ký kết Điều ước quốc tế mâu thuẫn với nghĩa vụ của mình trong các điều ước quốc tế hiện hành.
  • Không được đơn phương ngừng thực hiện và xem xét lại Điều ước quốc tế, trừ khi có sự thỏa thuận của các bên tham gia.
  • Cắt đứt quan hệ ngoại giao hoặc lãnh sự không ảnh hưởng đến các quan hệ pháp lý phát sinh giữa các quốc gia.

Nguyên tắc tận tâm, thiện chí thực hiện cam kết quốc tế là nền tảng quan trọng giúp ổn định quan hệ quốc tế và tạo ra khuôn khổ xử sự cho các chủ thể. Để đạt được mục tiêu này, các chủ thể cần tuân thủ và tôn trọng nguyên tắc này.

Nguồn ảnh: EzBeauty.vn


Liên hệ ngay với EzBeauty.vn để được tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568.

By Hà Phương

Với kinh nghiệm trên 7 năm trong lĩnh vực làm đẹp mình tạo nên EzBeauty là website chia sẻ kiến thức và thông tin cho mọi người!