Image

Môn Sinh lý thực vật là một trong những bộ môn quan trọng tại Đại học Khoa học Sài Gòn. Được thành lập từ năm 1963 dưới sự lãnh đạo của GS.TS. Mai Trần Ngọc Tiếng, bộ môn đã đóng góp không nhỏ vào việc nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực này.

Đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên

Bộ môn Sinh lý thực vật có đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên chất lượng. Một số cá nhân nổi bật trong đội ngũ này bao gồm:

 • PGS.TS. Trần Thanh Hương (Trưởng Bộ môn)
 • PGS.TS. Nguyễn Du Sanh
 • ThS. Phan Ngô Hoang
 • TS. Đỗ Thường Kiệt (Trưởng PTN Sinh Lý Thực Vật)
 • ThS. Trịnh Cẩm Tú
 • TS. Trần Thị Thanh Hiền
 • CN. Trần Thanh Thắng

Cơ sở vật chất và các phòng thí nghiệm

Bộ môn Sinh lý thực vật có các phòng thí nghiệm và vườn thực nghiệm được trang bị hiện đại. Cụ thể:

 • 1 phòng thí nghiệm Sinh lý thực vật
 • 2 phòng thí nghiệm nuôi cấy mô và tế bào thực vật, với 2 phòng có nhiệt độ tăng trưởng là 28°C và 1 phòng là 22°C
 • 2 vườn thực nghiệm tại 2 cơ sở khác nhau

Đào tạo và mục tiêu

Chuyên ngành Sinh lý thực vật tại bậc đại học bao gồm các khóa học về cơ bản và cập nhật kiến thức về sinh lý thực vật. Mục tiêu của chương trình đào tạo là giúp sinh viên nắm vững các kiến thức về sinh lý thực vật, phương pháp nghiên cứu về dinh dưỡng và phát triển thực vật, kỹ thuật nuôi cấy in vitro, và thu nhận các hợp chất thứ cấp.

Hướng nghiên cứu

Các giảng viên và nghiên cứu viên tại bộ môn Sinh lý thực vật đã tiến hành nhiều nghiên cứu trong các lĩnh vực sau:

 • Dinh dưỡng thực vật: hấp thu và vận chuyển nước, dinh dưỡng khoáng và thủy canh, quang hợp, hô hấp, kiểm soát dự trữ lipid trong hột và củ.
 • Phát triển thực vật: chất điều hòa tăng trưởng thực vật, sự phát sinh hình thái và nuôi cấy in vitro, phát triển hoa, trái và hột, tiềm sinh, lão suy, nảy mầm, kiểm soát cỏ dại.
 • Sinh lý tế bào thực vật: nuôi cấy mô và tế bào, tạo mô sẹo và dịch treo tế bào, sinh phôi thể hệ, quang hợp của lục lạp cô lập.

Phương tiện và kỹ thuật chính

Bộ môn Sinh lý thực vật sử dụng những phương tiện và kỹ thuật chính sau:

 • Máy cắt lát mỏng microtome để phân tích cấu trúc giải phẫu thực vật.
 • Điện cực oxygen để đo sự trao đổi khí ở thực vật.
 • Sinh trắc nghiệm để đo hoạt tính hormone tăng trưởng thực vật.
 • Kỹ thuật nuôi cấy in vitro.
 • Kỹ thuật nuôi cấy và dung hợp tế bào trần.
 • Các phương tiện khác của ĐHQG, Khoa và Trường như điện di, RAPD, định lượng hormone, phân tích các hợp chất thứ cấp, kính hiển vi điện tử.

Chương trình đào tạo tiến sĩ và cao học

Đối với chương trình đào tạo tiến sĩ, nghiên cứu sinh sẽ tiến hành thực hiện các đề tài nghiên cứu và bảo vệ luận án. Các chuyên đề nghiên cứu cho tiến sĩ bao gồm:

 • Sự hấp thu và vận chuyển nước
 • Sự dinh dưỡng khoáng
 • Quang hợp
 • Hô hấp thực vật
 • Tăng trưởng và cử động ở thực vật
 • Các chất điều hòa tăng trưởng thực vật
 • Phát triển hoa, trái và hột
 • Tiềm sinh và sự nẩy mầm của hột
 • Nuôi cấy tế bào và thu nhận cây chuyển gen
 • Cơ sở tế bào và phân tử của sự phát triển thực vật
 • Lão suy và rụng ở thực vật
 • Một chuyên đề khác theo đề nghị của CBHD

Đối với chương trình đào tạo cao học, nghiên cứu sinh sẽ thực hiện nghiên cứu trong các chuyên đề tiến sĩ và hoàn thành luận văn tương đương 15 tín chỉ.

Kết luận

Bộ môn Sinh lý thực vật tại Đại học Khoa học Sài Gòn đã và đang đóng góp không nhỏ vào việc nghiên cứu, đào tạo và phát triển trong lĩnh vực này. Với đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên có chuyên môn cao, cơ sở vật chất hiện đại và các chương trình đào tạo phong phú, bộ môn Sinh lý thực vật hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển và đóng góp vào sự phát triển của ngành nông nghiệp và sinh học tại Việt Nam.

Để tìm hiểu thêm về bộ môn Sinh lý thực vật tại Đại học Khoa học Sài Gòn, hãy ghé thăm trang web EzBeauty.vn.

By Hà Phương

Với kinh nghiệm trên 7 năm trong lĩnh vực làm đẹp mình tạo nên EzBeauty là website chia sẻ kiến thức và thông tin cho mọi người!