Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 61: Cơ quan sinh dục nữ

Bài giảng Sinh học 8 Bài 61: Cơ quan sinh dục nữ

Câu 1: Chu kì rụng trứng ở người bình thường nằm trong khoảng

A. 14 – 20 ngày. C. 28 – 32 ngày.

B. 24 – 28 ngày. D. 35 – 40 ngày.

Câu 2: Bộ phận nào dưới đây thuộc cơ quan sinh dục nữ?

A. Tử cung

B. Âm đạo

C. Tuyến tiền đình

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 3: Bộ phận nào trong cơ quan sinh dục nữ làm nhiệm vụ sản sinh trứng?

A. Buồng trứng C. Tử cung

B. Ống dẫn trứng D. Âm đạo

Câu 4: Bộ phận nào làm nhiệm vụ đón và thu trứng đã thụ tinh?

A. Buồng trứng C. Tử cung

B. Ống dẫn trứng D. Âm đạo

Câu 5: Bộ phận nào dưới đây KHÔNG thuộc cơ quan sinh dục nữ?

A. Tử cung C. Tuyến tiền liệt

B. Âm đạo D. Tuyến tiền đình

Câu 6: Khi nào thì cơ thể nữ bắt đầu sản sinh trứng?

A. Mới sinh ra

B. Tuổi dậy thì

C. Tuổi trưởng thành

D. Bất kể khi nào

Câu 7: Đặc điểm KHÔNG phải của trứng?

A. Không di chuyển được

B. Chứa nhiều chất dinh dưỡng

C. Có kích thước lớn

D. Di chuyển được

Câu 8: Sau khi trứng rụng, nó có thể sống sót trong tử cung bao lâu?

A. 2 – 3 ngày

B. 4 – 5 ngày

C. 1 tuần

D. Cho tới khi gặp được tinh trùng

Câu 9: Tuyến tiền đình trong cơ quan sinh dục nữ có chức năng gì?

A. Trung hòa acid trong ống đái

B. Tạo tinh dịch

C. Tiết dịch nhờn

D. Bảo vệ

Câu 10: Bé gái khi sinh ra chứa khoảng bao nhiêu trứng?

A. 400 nghìn B. 1 triệu

C. 2 triệu D. 600 nghìn

Câu 11: Cơ quan sinh dục nữ gồm các thành phần nào?

A. Buồng trứng, ống dẫn trứng, tử cung và bóng đái

B. Buồng trứng, ống dẫn trứng, âm đạo và ống dẫn nước tiểu.

C. Buồng trứng, ống dẫn trứng, tử cung và âm đạo.

D. Buổng trứng, tử cung, âm đạo và bóng đái.

Câu 12: Ở cơ quan sinh dục nữ, bộ phận nào dưới đây nối trực tiếp với ống dẫn trứng?

A. Âm vật

B. Tử cung

C. Âm đạo

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 13: Trứng có mấy loại?

A. 1 B. 2

C. 3 D. 4

Câu 14: Trong cơ quan sinh dục nữ, bộ phận nào dưới đây nằm tách biệt với những bộ phận còn lại ?

A. Âm vật C. Âm đạo

B. Tử cung D. Ống dẫn trứng

Câu 15:Theo chiều lưng – bụng thì ống đái, âm đạo và trực tràng của người phụ nữ sắp xếp theo trật tự như thế nào?

A. Ống đái – âm đạo – trực tràng

B. Âm đạo – Trực tràng – ống đái

C. Trực tràng – ống đái – âm đạo

D. Trực tràng – âm đạo – ống đái

Câu 16: Ở nữ giới, trứng sau khi thụ tinh thường làm tổ ở đâu?

A. Buồng trứng C. Tử cung

B. Ống dẫn trứng D. Âm đạo

Câu 17: Tế bào trứng ở người có đường kính khoảng bao nhiêu?

A. 0,65 – 0,7 mm. C. 0,15 – 0,25 mm.

B. 0,05 – 0,12 mm. D. 0,3 – 0,45 mm.

Câu 18: Một người phụ nữ bình thường có khoảng bao nhiêu trứng đạt đến độ trưởng thành ?

A. 2000 trứng B. 400 trứng

C. 1000 trứng D. 800 trứng

Câu 19: Ở cơ quan sinh dục nữ, dạ con là tên gọi khác của bộ phận nào?

A. Tuyến tiền đình C. Tử cung

B. Buồng trứng D. Ống dẫn trứng

Câu 20: Ở người, sau khi rụng, trứng chỉ duy trì được khả năng thụ tinh trong vòng bao lâu?

A. 12 giờ. B. 24 giờ.

C. 18 giờ. D. 48 giờ.

Câu 21. Ở cơ quan sinh dục nữ, bộ phận nào dưới đây nối trực tiếp với ống dẫn trứng?

A. Tất cả các phương án còn lại

B. Tử cung

C. Âm đạo

D. Âm vật

Câu 22. Ở cơ quan sinh dục nữ, bộ phận nào có vai trò tiết chất nhờn để bôi trơn?

A. Tuyến tiền đình

B. Tuyến hành

C. Tuyến tiền liệt

D. Ống dẫn trứng

Câu 23. Một người phụ nữ bình thường có khoảng bao nhiêu trứng đạt đến độ trưởng thành?

A. 2000 trứng

B. 400 trứng

C. 1000 trứng

D. 800 trứng

Câu 24. Ở người, sau khi rụng, trứng chỉ duy trì được khả năng thụ tinh trong vòng

A. 12 giờ.

B. 24 giờ.

C. 6 giờ.

D. 48 giờ.

Câu 25. Theo chiều lưng-bụng thì ống đái, âm đạo và trực tràng của người phụ nữ sắp xếp theo trật tự như thế nào?

A. Ống đái – âm đạo – trực tràng

B. Âm đạo – Trực tràng – ống đái

C. Trực tràng – ống đái – âm đạo

D. Trực tràng – âm đạo – ống đái

Câu 26. Trong cơ quan sinh dục nữ, bộ phận nào dưới đây nằm tách biệt với những bộ phận còn lại?

A. Ống dẫn trứng

B. Tử cung

C. Âm đạo

D. Âm vật

Câu 27. Chu kì rụng trứng ở người bình thường nằm trong khoảng

A.14 – 20 ngày.

B. 24 – 28 ngày.

C. 28 – 32 ngày.

D. 35 – 40 ngày.

Câu 28. Ở nữ giới, trứng sau khi thụ tinh thường làm tổ ở đâu?

A. Buồng trứng

B. Âm đạo

C. Ống dẫn trứng

D. Tử cung

Câu 29. Tế bào trứng ở người có đường kính khoảng

A. 0,65 – 0,7 mm.

B. 0,05 – 0,12 mm.

C. 0,15 – 0,25 mm.

D. 0,3 – 0,45 mm.

Câu 30. Ở những phụ nữ có chu kì kinh nguyệt đều đặn là 28 ngày thì nếu trứng không được thụ tinh, thể vàng sẽ được bong ra sau

A. 14 ngày.

B. 28 ngày.

C. 32 ngày.

D. 20 ngày.

Các câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 8 có đáp án, chọn lọc khác:

Trắc nghiệm Bài 11: Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động có đáp án

Trắc nghiệm Bài 62: Thụ tinh, thụ thai và sự phát triển của thai có đáp án

Trắc nghiệm Bài 63: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai có đáp án

Trắc nghiệm Bài 64: Các bệnh lây truyền qua đường sinh dục (bệnh tình dục) có đáp án

Trắc nghiệm Bài 65: Đại dịch AIDS – Thảm hoạ của loài người có đáp án

By Hà Phương

Với kinh nghiệm trên 7 năm trong lĩnh vực làm đẹp mình tạo nên EzBeauty là website chia sẻ kiến thức và thông tin cho mọi người!