KHÁI QUÁT TÂM LÝ HỌC TRONG TỔ CHỨC-NHÂN SỰ
KHÁI QUÁT TÂM LÝ HỌC TRONG TỔ CHỨC-NHÂN SỰ

Tâm lý học tổ chức – nhân sự là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng về tâm lý con người và hành vi trong môi trường công việc. Trong tổ chức và quản lý nhân sự, tâm lý học tập trung vào khía cạnh quan trọng của cuộc sống công việc, nhằm hiểu rõ hơn và tối ưu hóa hiệu quả, sức khỏe và phúc lợi của cả cá nhân và tổ chức.

Những vấn đề quan trọng trong tâm lý học tổ chức – nhân sự

Đối tượng của Tâm lý học tổ chức nhân sự

Tâm lý học tổ chức – nhân sự nghiên cứu về thái độ và hành vi của người lao động và nhà tuyển dụng, các mối quan hệ trong môi trường làm việc, cơ cấu và chính sách của tổ chức, động cơ làm việc, lãnh đạo, năng suất của cả cá nhân và tổ chức, bối cảnh, văn hóa và môi trường làm việc.

Nhiệm vụ của tâm lý học tổ chức nhân sự

Tâm lý học tổ chức nhân sự có nhiệm vụ phát hiện và giới thiệu các hiện tượng tâm lý trong hoạt động tổ chức và công tác nhân sự, cung cấp hệ thống kiến thức về hoạt động tổ chức và công tác nhân sự, giải thích các hiện tượng và sự kiện tâm lý, phác thảo cách thức ứng dụng các hiện tượng tâm lý để tăng hiệu quả hoạt động tổ chức và công tác nhân sự.

Vai trò của tâm lý học tổ chức nhân sự

Tâm lý học tổ chức nhân sự đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động tổ chức và công tác nhân sự theo hướng tích cực và hiệu quả, tạo cơ sở cho việc tuyển chọn và sử dụng nhân sự một cách hiệu quả, nâng cao sự hài lòng của nhân viên và tạo ra môi trường làm việc tích cực và lành mạnh trong tổ chức.

3 hiệu ứng tâm lý quan trọng trong tổ chức nhân sự

Hiệu ứng bươm bướm

Hiệu ứng bươm bướm là một khái niệm tưởng chừng giống với hiệu ứng đám đông. Tuy nhiên, ở đây, chúng ta nhấn mạnh sức mạnh của sự lan tỏa. Trong quản trị nhân sự, hiệu ứng bươm bướm được áp dụng nhằm tăng cường sự cạnh tranh giữa nhân viên, tạo những kích lệ nhỏ để khuyến khích và nâng cao hiệu suất làm việc. Thay vì đợi cuối năm, công ty nên thưởng nhỏ và thường xuyên, tạo ra hiệu ứng tích cực và khích lệ nhân viên cố gắng làm việc tốt hơn. Đồng thời, việc khen thưởng cần công bằng và công khai để tránh sự ghen tị và căng thẳng giữa các nhân viên.

Hiệu ứng đầu vào

Hiệu ứng đầu vào tập trung vào phát triển nguồn nhân lực bằng cách đặt ra những mục tiêu nhỏ cho từng cá nhân hoặc nhóm. Cách tiếp cận này thúc đẩy tính bền vững và khả năng thích nghi với các yêu cầu mới từ ban lãnh đạo. Tuy nhiên, cần quản lý khéo léo để tránh tạo ra sự cự tuyệt và thái độ tiêu cực trong nội bộ doanh nghiệp.

Hiệu ứng Westerners

Hiệu ứng Westerners nghiên cứu tác động của tiền lương và tiền thưởng đến hiệu suất làm việc của nhân viên. Khi tạo ra sự kích thích về tiền lương và tiền thưởng, nhân viên sẽ không ngừng nỗ lực để tăng thu nhập. Tuy nhiên, nếu không có sự đền đáp xứng đáng, hiệu ứng Westerners sẽ khiến nhân viên cảm thấy bất mãn và không còn tình yêu với công việc.

Các lĩnh vực được áp dụng tâm lý học tổ chức – nhân sự

Tâm lý học tổ chức – nhân sự có liên quan đến nhiều lĩnh vực trong công việc và quản lý nhân sự, như:

 • Đội ngũ và tổ chức hiệu quả
 • Tuyển chọn nhân sự
 • Đo lường và đánh giá hiệu suất làm việc
 • Đào tạo và phát triển nhân sự
 • Hiệu suất quản lý
 • Sức khỏe nơi làm việc
 • Thái độ và sự hài lòng của nhân viên
 • Bồi thường và lợi ích
 • Giao tiếp hiệu quả
 • Động cơ làm việc
 • Thay đổi quản lý và lãnh đạo
 • Và các vấn đề về người lao động như quấy phá, bắt nạt, bạo lực.

Có thể nói, tâm lý học tổ chức – nhân sự không chỉ là một lĩnh vực nghiên cứu mà còn là một công cụ thực tiễn, giúp ứng dụng và can thiệp cho lợi ích của cá nhân, của tổ chức và cộng đồng nơi họ sống và làm việc. Trong thực tế, trong thế kỷ 21, tâm lý học tổ chức – nhân sự có vai trò ngày càng quan trọng trong việc đối phó với môi trường làm việc phức tạp và đa dạng.

By Hà Phương

Với kinh nghiệm trên 7 năm trong lĩnh vực làm đẹp mình tạo nên EzBeauty là website chia sẻ kiến thức và thông tin cho mọi người!