EzBeauty.vn

Viện chức sinh con thứ ba trở lên liệu có bị xử lý kỷ luật theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP không? Đây là một vấn đề đang được quan tâm hiện nay. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về các quy định liên quan và những thông tin mới nhất về chính sách dân số và kỷ luật viên chức.

Các hình thức kỷ luật đối với viên chức

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 112/2020/NĐ-CP, việc xử lý kỷ luật đối với viên chức gồm các hình thức sau:

  • Khiển trách
  • Cảnh cáo
  • Buộc thôi việc
  • Cách chức (áp dụng đối với viên chức quản lý)

Điều này có nghĩa là cả viên chức quản lý và viên chức không giữ chức vụ quản lý đều có thể bị kỷ luật khi vi phạm quy định.

Chính sách dân số hiện nay

Theo quy định tại Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi điều 10 Pháp lệnh dân số năm 2008, quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc hạn chế số lượng con sinh ra là sinh một hoặc hai con. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định mà số lượng con có thể vượt qua mức này.

Viên chức sinh con thứ ba trở lên và kỷ luật

Theo Khoản 9 Điều 16, Điều 17, 18, 19 Nghị định 112/2020/NĐ-CP, viên chức và viên chức quản lý đều có thể bị xử lý kỷ luật khi vi phạm quy định về dân số, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, an sinh xã hội và các quy định khác liên quan đến cán bộ, công chức.

Hình thức kỷ luật áp dụng sẽ tùy vào mức độ vi phạm. Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý, có thể áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo và buộc thôi việc. Còn đối với viên chức quản lý, ngoài những hình thức trên, cũng có thể áp dụng hình thức kỷ luật cách chức.

Tuy nhiên, những trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định, như đã nêu ở mục 2, được miễn xử lý kỷ luật. Việc áp dụng hình thức kỷ luật nào sẽ tùy vào mức độ vi phạm mà áp dụng hình thức kỷ luật tương ứng.

Để có thêm thông tin chi tiết về chính sách dân số và kỷ luật viên chức, bạn có thể tìm hiểu thêm tại EzBeauty.vn.

By Hà Phương

Với kinh nghiệm trên 7 năm trong lĩnh vực làm đẹp mình tạo nên EzBeauty là website chia sẻ kiến thức và thông tin cho mọi người!