I. Giới thiệu Giáo trình Xử Lý Nước Cấp cho Sinh Hoạt Và Công Nghiệp

Giáo trình Xử Lý Nước Cấp Cho Sinh Hoạt Và Công Nghiệp – Trịnh Xuân Lai cung cấp cho người đọc kiến thức về các công trình xử lý nước cấp, các nguồn nước cấp cho sinh hoạt.

Xử Lý Nước Cấp Cho Sinh Hoạt Và Công Nghiệp – Trịnh Xuân Lai

II. MỤC LỤC

Chương 1: CHẤT LƯỢNG NƯỚC THIÊN NHIÊN (NGUỒN GỐC) DÙNG ĐỂ CẤP NUỚC

1.1. Các loại nguồn nước dùng để cấp nước

1.2. Tính chất và các chỉ tiêu về chất lượng nước

1.3. Các chỉ tiêu lý học

1.4. Các chỉ tiêu hoá học

1.5. Các chỉ tiêu vi sinh

1.6. Yêu cầu đối với chất lượng nước

1.7. Tiêu chuẩn chất lượng nước thô dùng làm nguồn nước cấp

1.8. Tiêu chuẩn chất lượng nước cấp cho ăn uống và sinh hoạt

1.9. Ví dụ tính toán

Chương 2: CÁC QUÁ TRÌNH VÀ SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THIÊN NHIÊN

2.1. Mục đích của các quá trình xử lý nước

2.2. Chất lượng nước thô thích hợp với các quá trình xử lý nước

2.3. Các quá trình xử lý nước

2.4. Các sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước

Chương 3: KEO TỤ CHẤT BẨN TRONG NƯỚC BẰNG PHÈN

3.1. Bản chất lý hoá của quá trình keo tụ

3.2. Động học của quá trình keo tụ

3.3. Dùng các hoá chất phụ để tăng cường quá trình keo tụ

Chương 4: HOÁ CHẤT DÙNG ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC CÁC THIẾT BỊ PHA CHẾ ĐỊNH LUỢNG

4.1. Các hoá chất dùng để xử lý nước

4.2. Thiết bị hoà tan phèn

4.3. Thiết bị tôi vôi, pha chế sữa vôi và dung dịch vôi bão hoà

4.4. Thiết bị pha chế dung dịch sođa, xút, hexameta photphat natri

4.5. Thiết bị khuấy trộn bằng khí nén

4.6. Kho chứa hoá chất

4.7. Thiết bị định lượng hoá chất vào nước

4.8. Ví dụ tính toán

Chương 5: TRỘN VÀ PHẢN ÚNG TẠO BÔNG CẶN

5.1. Trộn và bể trộn

5.2. Bể phản ứng tạo bông cặn

5.3. Bể phản ứng tạo bông cặn cơ khí

5.4. Quản lý vận hành

Chương 6: QUÁ TRÌNH LẮNG VÀ BỂ LẮNG

6.1. Các loại cặn lắng, các loại bể lắng, vị trí bể lắng trong dây chuyền công nghệ xử lý nước

6.2. Lắng các hạt cặn không có khả năng keo tụ

6.3. Lắng các hạt cặn keo tụ

6.4. Lắng ly tâm và xiclon thuỷ lực

6.5. Tuyển nổi (tuyến nổi áp lực)

Chương 7: QUÁ TRÌNH LỌC VÀ BỂ LỌC

7.1. Khái niệm chung

7.2. Vật liệu của bể lọc hạt

7.3. Vật liệu đỡ

7.4. Lí thuyết cơ bản của quá trình lọc nước

7.5. Tính toán công nghệ bể lọc

7.6. Chọn thời gian của chu kỳ lọc

7.7. Rửa lọc

7.8. Bể lọc nhanh hở

7.9. Bể lọc áp lực

7.10. Bể lọc hai lớp vật liệu lọc

7.11. Bể lọc phá (lọc sơ bộ)

7.12. Bể lọc có dòng nước đi từ dưới lên còn gọi là lọc ngược hay lọc tiếp xúc

7.13. Bể lọc không có van điều chỉnh tốc độ lọc

7.14. Bể lọc rửa liên tục, bể lọc áp lực tự động rửa theo chu kỳ lọc và bể lọc không van khóa tự động rửa

7.15. Bể lọc chậm

7.16. Quản lý vận hành bể lọc

Chương 8: KHỬ TRỪNG

8.1 . Các phương pháp lý học

8.2. Phương pháp hoá học

Chương 9: TRAO ĐỔI VÀ KHỬ KHÍ

9.1. Khái niệm và mục đích

9.2. Trao đổi khí bằng phương pháp cơ học

Chương 10: KHỬ SẮT, KHỬ MANGAN VÀ XỬ LÝ NƯỚC CHỨA PHÈN

10.1. Khử sắt

10.2. Công nghệ khử mangan

10.3. Xử lý nước chua phèn

Chương 11: LÀM MỀM NƯỚC

11.1. Khái niệm chung về làm mềm nước

11.2. Làm mềm nước bằng hoá chất

11.3. Làm mềm nước bằng cationit

Chương 12: KHỬ MƯỐl VÀ KHỬ MẶN

12.1. Các phương pháp khử muối và khử mặn

12.2. Khử muối của nước bằng phương pháp trao đổi ion

12.3. Khử muối hoà tan trong nước bằng thẩm thấu ngược

Chương 13: XỬ LÍ NƯỚC NỒI HƠI VÀ XỬLÝ NƯỚC CẤP CHO CÁC THIÊT BỊ LÀM LẠNH

13.1. Xử lý nước nồi hơi

13.2. Xử lý nước cấp cho các thiết bị làm lạnh

13.3. Công trình và thiết bị làm nguội nước tuần hoàn

Chương 14: ĐIỀU CHỈNH CHẤT LƯỢNG NƯỚC

14.1. Khử Silic

14.2. Các phương pháp điều chỉnh hàm lượng flo trong nước

14.3. Khử các khoáng chất độc hại cho sức khoẻ của người dùng nước, khử mùi vị và chất hữu cơ

14.4. Khử hyđro sunfua (H2S) hoà tan trong nước

Chương 15: XỬ LÝ ỔN ĐỊNH NƯỚC

15.1. Xử lý ổn định nước

15.2. Xử lý nước để chống ăn mòn và đóng cặn làm tắc ống

Chương 16: THIỂT BỊ ĐO ĐIỀU KHIỂN

16.1. Bofm, động cơ, van và các thiết bị đo dùng trong hệ thống cấp nước

16.2. Thiết bị đo lưu lượng

16.3. Sự cần thiết của thiết bị và các hệ điều khiển

16.4. Các hệ điều khiển cơ bản

16.5. Các thiết bị và sơ đồ điều khiển thường dùng trong nhà máy xử lỷ nước cấp

16.6. Các yêu cầu khi thiết kế

Chương 17: XỬ LÝ NUỚC THẢI RỬA LỌC VÀ BÙN THẢI CỦA BỂ LẮNG

17.1. Chất lượng và số lượng chất thải từ nhà máy nước

17.2. Các giải pháp xử lý nước thải rửa lọc và bùn cặn

Chương 18: QUY HOẠCH VÀ BỐ TRÍ MẶT BẰNG NHÀ MÁY XỬ LÝ NUỚC

18.1. Tầm quan trọng của công việc

18.2. Chọn vị trí nhà máy xử lý nước

18.3. Bố trí mặt bằng nhà máy xử lý nước

18.4. Trạm bơm đợt II và bể chứa nước sạch

18.5. Tóm tắt các yêu cầu bố trí mặt bằng nhà máy nước

Link download

By Hà Phương

Với kinh nghiệm trên 7 năm trong lĩnh vực làm đẹp mình tạo nên EzBeauty là website chia sẻ kiến thức và thông tin cho mọi người!