Mô tả chi tiết

Phần mềm quản lý sinh viên c# có những chức năng như sau:

 • Quản Lý Thông Tin Cá Nhân.
 1. Nhập hồ sơ sinh viên.

Nhận hồ sơ sinh viên đăng ký nhập học trong năm từ phòng đào tạo, nhập và lưu đầy đủ thông tin sinh viên vào hệ thống.

 1. Tìm kiếm thông tin.

Tìm kiếm sinh viên theo các yêu cầu khác nhau như: mã số, họ tên hay lớp học. Chức năng này thường được sử dụng để phục vụ các yêu cầu tìm kiếm đột xuất của trường, khoa hoặc các cơ quan bên ngoài (công an, chính quyền địa phương).

 1. Cập nhật thông tin.

Sau khoảng thời gian, thông tin cá nhân của sinh viên có thay đổi như: địa chỉ nơi ở, …Sinh viên sẽ gửi yêu cầu kèm thông tin sửa đổi lên nhà trường, sau khi xem xét thông tin sẽ được cập nhật lại, đảm bảo tính chính xác và đúng đắn của dữ liệu.

 • Quản Lý Quá Trình Đào Tạo.
 1. Quản lý điểm.

Sau mỗi kỳ học, toàn bộ điểm của các lớp học sẽ được các giáo viên phụ trách gửi lên phòng quản lý. Người phụ trách sẽ nhập điểm theo danh sách lớp, tên môn học và học kỳ đang học rồi lưu lại trên hệ thống.

Kết quả môn học giáo viên trả về cũng được công khai cho sinh viên biết. Nếu có sai sót, sinh viên sẽ gửi yêu cầu phúc khảo, khi được sự xác nhận của giáo viên, điểm thi của sinh viên sẽ được thay đổi.

 1. Kiểm tra điều kiện đạt học bổng.

Sau mỗi học kỳ, toàn bộ điểm các môn học của sinh viên trong học kỳ đó sẽ được tính toán, nếu điểm tổng kết học kỳ đủ điều kiện đạt học bổng (điểm trung bình học kỳ hệ 4 > 2.5 và không môn nào dưới C), sinh viên sẽ được đưa vào danh sách xét duyệt học bổng và trả về cho khoa xem xét khen thưởng.

 1. Kiểm tra điều kiện ra trường.

Sau mỗi học kỳ, sẽ có sinh viên hết hạn đào tạo và sinh viên đủ điều kiện để ra trường(ra trường đúng hạn, ra trường trước thời hạn). Theo thời gian đào tạo của khóa học trong trường là 5 năm, nếu số tín chỉ tích lũy và điểm tổng kết của sinh viên chưa đủ, sinh viên sẽ xét ra trường mà không được nhận bằng. Trường hợp đạt đủ điều kiện ra trường dù đúng hạn hay trước thời hạn sinh viên cũng được xét ra trường và được nhận bằng tốt nghiệp.

 1. Xét chuyển lớp.

Khi sinh viên có nhu cầu chuyển lớp, sẽ phải làm đơn gửi lên phòng đào tạo, qua người có thẩm quyền xem xét, nếu thấy đủ điều kiện và hợp lý sinh viên sẽ được chuyển lớp học.

 • Quản Lý Thông Tin Đào Tạo.

Khi nhà trường mở thêm, thay đổi thông tin: khoa, viện, lớp học, ngành đào tạo, khóa học, học kỳ, hệ đào tạo hay các môn học mới. Hệ thống cần cập nhật và lưu trữ (thêm, sửa, xóa) dữ liệu sao cho đảm báo tính đúng đắn và toàn vẹn dữ liệu.

 • Báo Cáo.
 1. Các thông tin đào tạo.

Danh sách các thông tin đào tạo: khoa, viện, lớp học, ngành đào tạo, khóa học, học kỳ, hệ đào tạo hay các môn học mới sẽ được in khi có yêu cầu.

 1. Danh sách sinh viên.

Danh sách sinh viên sẽ được in, báo cáo khi có yêu cầu từ nhà trường, khoa, cơ quan chức năng…

Sau mỗi học kỳ cần báo cáo, in ấn danh sách sinh viên đạt học bổng, dánh sách sinh viên ra trường, lọc theo các điều kiện, tiêu chí khác nhau.

Báo cáo những sinh viên có thành tích học tập tốt nhất trong học kỳ vừa qua.

 1. Kết quả học tập.

Sau mỗi kỳ hay kết thúc khóa học cần có báo cáo cho biết kết quả học tập của sinh viên.

Một số hình ảnh file báo cáo và phần mềm:

Một số source code c# khác bạn có thể tham khảo thêm:

Share code kèm báo cáo đề tài tốt nghiệp quản lý điểm sinh viên c# + sql server

Share source code quản lý điểm sinh viên c# có báo cáo kèm theo

By Hà Phương

Với kinh nghiệm trên 7 năm trong lĩnh vực làm đẹp mình tạo nên EzBeauty là website chia sẻ kiến thức và thông tin cho mọi người!