253

Sự tương hợp Tâm lý trong nhóm

Sự tương hợp tâm lý là một khía cạnh của mối quan hệ liên nhân cách hình thành giữa các cá nhân trong nhóm. Nó biểu hiện sự hài hòa của quan hệ giữa các cá nhân. Theo ý nghĩa này, sự tương hợp ngược lại với sự xung đột liên nhân cách.

Có nhiều cách hiểu khác nhau về sự tương hợp tâm lý.

Theo N.N.Ôbôzôv, tương hợp là sự kết hợp và tác động lẫn nhau thể hiện sự hài lòng cao giữa các cá nhân. Quan điểm khác lại nhấn mạnh tương hợp ở khía cạnh sự thích ứng lẫn nhau của các cá nhân trong hoạt động chung. Theo tác giả này, có 3 cách tiếp cận đối với với hiện tượng tương hợp tâm lý: cấu trúc (xem xét sự giống nhau hay khác biệt của các đặc điểm cá nhân của các thành viên); chức năng (kết quả của sự thống nhất chức năng nội nhóm và vai trò của các thành viên) và thích nghi.

Một cách phổ biến có thể hiểu: sự tương hợp tâm lý là sự kết hợp thuận lợi nhất các đặc điểm tâm lý cá nhân của các thành viên trong nhóm đảm bảo cho công việc chung cũng như sự hài lòng cá nhân đều đạt ở mức độ cao.

Như vậy, sự tương hợp có hai dấu hiệu cơ bản:

  • Tương hợp là sự kết hợp thuận lợi các đặc điểm tâm lý cá nhân.
  • Đảm bảo cho công việc đạt kết quả cao đồng thời đảm bảo cho sự hài lòng giữa các cá nhân cũng ở mức độ cao.

Nếu thiếu một trong hai điều kiện này sẽ không phải là tương hợp.

Sự kết hợp các đặc điểm tâm lý cá nhân có thể theo hai hướng khác nhau: bù trừ cho nhau hoặc tương đương nhau. Có sự tương hợp dựa trên cơ sở bù trừ những khiếm khuyết của các cá nhân để tạo ra sự hoàn thiện hơn. Sự bù trừ đó giúp các cá nhân đạt được kết quả cao hơn trong công việc cũng như đem lại cảm giác an toàn về tâm lý cho các cá nhân. Loại tương hợp dựa trên sự tương đồng của các đặc điểm tâm lý giúp các cá nhân dễ dàng thống nhất mục đích, hành vi.

Có ba mặt tương hợp:

  • Tương hợp sinh lý: gồm sự tương hợp về sức khỏe, một số chỉ số sinh lý… mặt này cần sự tương đương.
  • Tương hợp tâm sinh lý.
  • Tương hợp tâm lý: gồm sự tương hợp về nhận thức, khả năng nhận thức, tính cách của cá nhân, định hướng giá trị và một số vấn đề khác.

Trong đó tương hợp tâm lý là quan trọng nhất.

Mặt này đòi hỏi sự tương hợp tương đương. Đòi hỏi về sự tương hợp cả ba mặt này thể hiện rõ nhất trong quan hệ vợ chồng.

Trong nhóm, sự tương hợp có vai trò quan trọng:

  • Tạo ra bầu không khí tâm lý thoải mái, lành mạnh, đoàn kết trong tập thể, do đó nâng cao được năng suất lao động, chất lượng học tập, thành tích thi đấu thể thao… Tinh thần các thành viên nhóm luôn thoải mái.
  • Tập thể gồm toàn những người tương hợp với nhau gọi là tập thể đồng tâm – luôn đạt hiệu quả công việc cao, lại tránh được xung đột trong tập thể.

By Hà Phương

Với kinh nghiệm trên 7 năm trong lĩnh vực làm đẹp mình tạo nên EzBeauty là website chia sẻ kiến thức và thông tin cho mọi người!