Câu 1: Iôt là thành phần không thể thiếu trong hoocmôn nào dưới đây ?

 • A. Tirôxin
 • B. Ôxitôxin
 • C. Canxitônin
 • D. Glucagôn

Câu 2: Thùy sau tiết ra

 • A. Kích tố tuyến giáp.
 • B. Kích tố tuyến sữa.
 • C. Kích tố tăng trưởng.
 • D. Kích tố chống đái tháo nhạt.

Câu 3: Người bị bệnh Bazơđô thường có biểu hiện như thê nào ?

 • A. Sút cân nhanh
 • B. Mắt lồi
 • C. Mất ngủ, luôn trong trạng thái hồi hộp, căng thẳng
 • D. Tất cả các phương án trên

Câu 4: Trong các hoocmôn dưới đây, có bao nhiêu hoocmôn do thuỳ trước tuyến yên tiết ra ?

1. FSH 4. ADH

2. PRL 5. OT

3. TH 6. GH

 • A. 1
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 4

Câu 5: Tuyến giáp còn tiết ra hoocmon canxitonin cùng hoocmon của tuyến cận giáp có tác dụng gì?

 • A. Điều hòa canxi trong máu.
 • B. Điều hòa photpho trong máu.
 • C. Tham gia điều hòa canxi và photpho trong máu.
 • D. Giúp trẻ em hấp thụ canxi tốt để phát triển.

Câu 6: Chức năng của tuyến cận giáp:

 • A. Tham gia điều hòa canxi và photpho trong máu
 • B. Tiết dịch tiêu hóa và tiết hoocmon
 • C. Điều hòa đường huyết, muối natri trong máu
 • D. Tiết hoocmon sinh dục

Câu 7: Hoocmôn nào dưới đây có tác dụng tăng cường sự co bóp cơ trơn, hỗ trợ quá trình tiết sữa và sinh nở ở phụ nữ ?

 • A. Ôxitôxin
 • B. Canxitônin
 • C. Insulin
 • D. Tirôxin

Câu 8: Bệnh nào xuất hiện nếu tuyến giáp không tiết ra tiroxin?

 • A. Trẻ em chậm lớn.
 • B. Bệnh Bazodo.
 • C. Người lớn trí nhớ kém.
 • D. Hệ thần kinh hoạt động giảm sút.

Câu 9: Bệnh nào dưới đây không xuất hiện nếu tuyến giáp hoạt động mạnh?

 • A. Bệnh Bazodo.
 • B. Bướu cổ.
 • C. Chậm lớn.
 • D. Mắt lồi do tích nước.

Câu 10: Tuyến nội tiết nào có khối lượng lớn nhất trong cơ thể người ?

 • A. Tuyến giáp
 • B. Tuyến tùng
 • C. Tuyến yên
 • D. Tuyến trên thận

Câu 11: Cơ quan chịu ảnh hưởng khi thùy trước tiết kích tố thể vàng là

 • A. Buồng trứng.
 • B. Tinh hoàn.
 • C. Buồng trứng, tinh hoàn.
 • D. Tuyến sữa.

Câu 12: Khi tác động lên buồng trứng, FSH có vai trò gì ?

 • A. Kích thích tiết testôstêrôn
 • B. Kích thích bao noãn phát và tiết ơstrôgen
 • C. Kích thích quá trình sinh tinh
 • D. Tất cả các phương án trên

Câu 13: Thùy trước không tiết kích tố nào dưới đây?

 • A. Kích tố tuyến sữa.
 • B. Kích tố sinh trưởng.
 • C. Kích tố vỏ tuyến trên thận.
 • D. Kích tố chống đái tháo nhạt.

Câu 14: Thuỳ trước tuyến yên tiết ra hoocmôn nào dưới đây ?

 • A. TH
 • B. ADH
 • C. ACTH
 • D. OT

Câu 15: Thùy sau tiết kích tố chống đái tháo nhạt có tác dụng gì?

 • A. Giữ nước.
 • B. Phát triển bao noãn.
 • C. Sinh tinh.
 • D. Tăng trưởng cơ thể.

Câu 16: Hiện tượng “người khổng lồ” có liên quan mật thiết đến việc dư thừa hoocmôn nào ?

 • A. GH
 • B. FSH
 • C. LH
 • D. TSH

Câu 17: Trong cơ thể người, tuyến nội tiết nào đóng vai trò chỉ đạo hoạt động của hầu hết các tuyến nội tiết khác ?

 • A. Tuyến sinh dục
 • B. Tuyến yên
 • C. Tuyến giáp
 • D. Tuyến tuỵ

Câu 18: ADH sẽ tác động trực tiếp đến cơ quan nào dưới đây ?

 • A. Gan
 • B. Tim
 • C. Thận
 • D. Phổi

Câu 19: Tuyến nào lớn nhất?

 • A. Tuyến yên.
 • B. Tuyến giáp.
 • C. Tuyến cận giáp.
 • D. Tuyến tụy.

By Hà Phương

Với kinh nghiệm trên 7 năm trong lĩnh vực làm đẹp mình tạo nên EzBeauty là website chia sẻ kiến thức và thông tin cho mọi người!